Obrona narodowa - Pluton przeciwpancerny batalionu ON typu IV (Etat Nr 10)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

pluton przeciwpncerny

Etat
Stan osobowy:  1 oficer,
9 podoficerów (w tym 1 zawodowy),
21 szeregowych
Uzbrojenie:  3 armaty ppanc. wz.36,
28 karabinków (kbk),
3 pistolety ("tymczasowo - do czasu przydzielenia" karabinki)
Wyposażenie:  10 koni i 2 wozy wynajmowane na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego
Uwagi
braki   Pluton w rzeczywistości nigdy nie otrzymał armat ppanc.