Obrona narodowa - Pluton przeciwpancerny (Etat Nr 10)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
1. dowódca plutonu oficer rezerwy 1 pistolet a)
2. poczet dowódcy
  zastępca dowódcy chorąży 1 pistolet a)
podoficer broni i gaz.
(wyszkolony jako puszkarz)
podoficer rezerwy 1 pistolet a)
obserwator i goniec podoficer rezerwy
szeregowiec
2 kbk
wozy amunicyjne 2 szeregowców 4 konie taborowe pociągowe b)
2 wozy taborowe dwukonn3 b)
2 kbk
3. 1-wszy działon
  działonowy podoficer rezerwy 1 kbk
celowniczy podoficer rezerwy 1 kbk
ładowniczy szeregowiec 1 kbk
amunicyjni 4 szeregowców 1 kbk
działko i woźnica szeregowiec 2 konie taborowe pociągowe b) 1 działko ppanc.
1 kbk
4. 2-gi i 3-ci działon jak pierwszy podoficerowie rezerwy: 4
szeregowcy: 12
konie: 4 działka ppanc: 2
kbk: 16
razem pluton przeciwpancerny : oficerowie rezerwy : 1
podoficerowie zawodowi : 1
podoficerowie rezerwy: 8
szeregowcy: 21
konie: 10 b)
wozy: 2 b)
działka ppanc: 2
kbk: 28
pistolety: 3 a)
przypisy:
a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk
b) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami cywilnymi niezależnie od szeregowców woźniców