Obrona narodowa - Sekcja granatników batalionu ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

sekcja granatników

Etat
Stan osobowy:  2 podoficerów, 8 szeregowców;
Uzbrojenie:  2 granatniki, 8 karabinków (kbk);
Wyposażenie:  1 biedka;
1 koń wynajmowany na czas większych ćwiczeń i alarmu bojowego