organa kwatermistrzowskie

Żródło danych: Krzysztof Gebhard - opracowane na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników.

drużyna dowódcy

Etat organów kwatermistrzowskich
Stan osobowy: 3 oficerów, 9 podoficerów, 31 szeregowych, razem: 43 ludzi
Uzbrojenie: 32 karabinki z bagnetem (kbk),  6 pistoletów, 2 bagnety
Wyposażenie: 21 wozów taborowych,
  3 konie wierzchowe, 42 konie taborowe-pociągowe, razem: 45 koni