Pluton kawalerii z roku 1922

Pluton w szyku konnym

Część spieszona

Rzut konny po spieszeniu