Poczet dowódcy batalionu

Żródło danych: Krzysztof Gebhard - opracowane na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników.

drużyna dowódcy

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 2 podoficerów, 1 szeregowy
Uzbrojenie: 3 karabinki z bagnetem (kbk)
Wyposażenie: 1 koń wierzchowy oficerski
Uwaga: luzak do koni oficerskich wspólny dla adiutanta i lekarza figurował w organach kwatermistrzowskich