Podsumowania teoretycznych stanów liczebnych pułków

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z BATERIĄ ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP I (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
  dowództwo pułku organa kwatermistrzowskiejednostek pozabatalionowych kompania gospodarcza pluton łączności pułku piechoty pluton pionierów pluton przeciwgazowy bateria armat piechoty kompania ppanc. typ I kompania zwiadowców I. batalion strzelecki II. batalion strzelecki III. batalion strzelecki razem
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
stan osobowy oficerowie 8 2 2 - 1 1 5 5 3 23 23 23 96
podoficerowie 10 7 14 9 11 8 31 29 19 144 144 144 570
szeregowi 27 27 39 36 50 38 128 120 87 774 774 774 2874
razem 45 36 55 45 62 47 164 154 109 941 941 941 3540
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
uzbrojenie pistolety oficerów 7 2 2 - 1 1 5 5 3 23 23 23 95
armata 75mm - - - - - - 4 - - - - - 4
armata ppanc. 37mm - - - - - - - 12 - - - - 12
możdzierz 81mm - - - - - - - - - 2 2 2 6
granatnik 46mm - - - - - - - - - 9 9 9 27
ckm - - - - - - 2 - - 12 12 12 38
rkm - 2 - - - - - - 4 27 27 27 87
kb z bagnetem - - - - - - - - - 414 414 414 1242
kbk z bagnetem 26 28 26 43 60 45 137 141 98 391 391 391 1777
pistolety skarbowe 6 4 3 2 1 1 15 5 6 30 30 30 133
bagnety 5 2 24 - - - 7 3 2 83 83 83 292
szable - - - - - - - - 45 - - - 45
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
konie wierzchowe
"W"
pod sodło 9 1 1 1 1 - 38 1 47 - - - 99
pod juki - - - - - - - - 2 14 14 14 44
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy - - - - - - 72 - - - - - 72
do wozów - - - - - - 12 - - - - - 12
zapas (pod siadłem) - - - - - - 8 - - - - - 8
pociągowe taborowe 10 28 28 7 17 12 29 46 10 136 136 136 595
razem 19 29 29 8 18 12 159 47 57 150 150 150 830
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
środki przewozowe przodki - - - - - - 12 12 - - - - 24
jaszcze - - - - - - 8 - - - - - 8
juki - - - - - - - - 2 - - - 2
wozy radio - - - 1 - - - - - 1 1 1 4
wozy specjalne (taczanki) - - - 1 - - 7 - - 4 4 4 20
kuchnie polowe - - 2 - - - 1 1 1 4 4 4 17
biedki - - - 3 1 - - - - 36 36 36 112
bryczki 1 - - - - - - - - - - - 1
wozy taborowe 4 14 10 - 8 6 8 9 4 36 36 36 171
rowery - - - 7 - - - 4 52 6 6 6 81
motocykle 1 - - - - - - - - - - - 1
samochody 1 - - - - - - - - - - - 1
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z PLUTONEM ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP I (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
  dowództwo pułku organa kwatermistrzowskiejednostek pozabatalionowych kompania gospodarcza pluton łączności pułku piechoty pluton pionierów pluton przeciwgazowy bateria armat piechoty kompania ppanc. typ I kompania zwiadowców I. batalion strzelecki II. batalion strzelecki III. batalion strzelecki razem
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
stan osobowy oficerowie 8 2 2 - 1 1 2 5 3 23 23 23 93
podoficerowie 10 7 14 9 11 8 8 29 19 144 144 144 547
szeregowi 27 27 39 36 50 38 38 120 87 774 774 774 2784
razem 45 36 55 45 62 47 48 154 109 941 941 941 3424
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
uzbrojenie pistolety oficerów 7 2 2 - 1 1 2 5 3 23 23 23 92
armata 75mm - - - - - - 2 - - - - - 2
armata ppanc. 37mm - - - - - - - 12 - - - - 12
możdzierz 81mm - - - - - - - - - 2 2 2 6
granatnik 46mm - - - - - - - - - 9 9 9 27
ckm - - - - - - - - - 12 12 12 36
rkm - 2 - - - - - - 4 27 27 27 87
kb z bagnetem - - - - - - - - - 414 414 414 1242
kbk z bagnetem 26 28 26 43 60 45 41 141 98 391 391 391 1681
pistolety skarbowe 6 4 3 2 1 1 5 5 6 30 30 30 133
bagnety 5 2 24 - - - 7 3 2 83 83 83 292
szable - - - - - - - - 45 - - - 45
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
konie wierzchowe
"W"
pod sodło 9 1 1 1 1 - 14 1 47 - - - 75
pod juki - - - - - - 1 - 2 14 14 14 45
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy - - - - - - 24 - - - - - 24
do wozów - - - - - - - - - - - - -
zapas (pod siadłem) - - - - - - - - - - - - -
pociągowe taborowe 10 28 28 7 17 12 3 46 10 136 136 136 569
razem 19 29 29 8 18 12 42 47 57 150 150 150 713
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
środki przewozowe przodki - - - - - - 4 12 - - - - 16
jaszcze - - - - - - 2 - - - - - 2
juki - - - - - - - - 2 - - - 2
wozy radio - - - 1 - - - - - 1 1 1 4
wozy specjalne (taczanki) - - - 1 - - - - - 4 4 4 13
kuchnie polowe - - 2 - - - - 1 1 4 4 4 16
biedki - - - 3 1 - 1 - - 36 36 36 113
bryczki 1 - - - - - - - - - - - 1
wozy taborowe 4 14 10 - 8 6 1 9 4 36 36 36 164
rowery - - - 7 - - - 4 52 6 6 6 81
motocykle 1 - - - - - - - - - - - 1
samochody 1 - - - - - - - - - - - 1
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z BATERIĄ ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP II (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
  dowództwo pułku organa kwatermistrzowskiejednostek pozabatalionowych kompania gospodarcza pluton łączności pułku piechoty pluton pionierów pluton przeciwgazowy bateria armat piechoty kompania ppanc. typ II kompania zwiadowców I. batalion strzelecki II. batalion strzelecki III. batalion strzelecki razem
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
stan osobowy oficerowie 8 2 2 - 1 1 5 3 3 23 23 23 94
podoficerowie 10 7 14 9 11 8 31 8 19 144 144 144 549
szeregowi 27 27 39 36 50 38 128 36 87 774 774 774 2790
razem 45 36 55 45 62 47 164 47 109 941 941 941 3433
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
uzbrojenie pistolety oficerów 7 2 2 - 1 1 5 3 3 23 23 23 93
armata 75mm - - - - - - 4 - - - - - 4
armata ppanc. 37mm - - - - - - - 4 - - - - 4
możdzierz 81mm - - - - - - - - - 2 2 2 6
granatnik 46mm - - - - - - - - - 9 9 9 27
ckm - - - - - - 2 - - 12 12 12 38
rkm - 2 - - - - - - 4 27 27 27 87
kb z bagnetem - - - - - - - - - 414 414 414 1242
kbk z bagnetem 26 28 26 43 60 45 137 43 98 391 391 391 1679
pistolety skarbowe 6 4 3 2 1 1 15 1 6 30 30 30 129
bagnety 5 2 24 - - - 7 - 2 83 83 83 289
szable - - - - - - - - 45 - - - 45
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
konie wierzchowe
"W"
pod sodło 9 1 1 1 1 - 38 1 47 - - - 99
pod juki - - - - - - - - 2 14 14 14 44
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy - - - - - - 72 - - - - - 72
do wozów - - - - - - 12 - - - - - 12
zapas (pod siadłem) - - - - - - 8 - - - - - 8
pociągowe taborowe 10 28 28 7 17 12 29 12 10 136 136 136 561
razem 19 29 29 8 18 12 159 13 57 150 150 150 796
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
środki przewozowe przodki - - - - - - 12 4 - - - - 16
jaszcze - - - - - - 8 - - - - - 8
juki - - - - - - - - 2 - - - 2
wozy radio - - - 1 - - - - - 1 1 1 4
wozy specjalne (taczanki) - - - 1 - - 7 - - 4 4 4 20
kuchnie polowe - - 2 - - - 1 - 1 4 4 4 16
biedki - - - 3 1 - - - - 36 36 36 112
bryczki 1 - - - - - - - - - - - 1
wozy taborowe 4 14 10 - 8 6 8 2 4 36 36 36 164
rowery - - - 7 - - - 2 52 6 6 6 79
motocykle 1 - - - - - - - - - - - 1
samochody 1 - - - - - - - - - - - 1
etat nr: 1 2 3 4 5 6 8 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z PLUTONEM ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP II (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
  dowództwo pułku organa kwatermistrzowskiejednostek pozabatalionowych kompania gospodarcza pluton łączności pułku piechoty pluton pionierów pluton przeciwgazowy bateria armat piechoty kompania ppanc. typ II kompania zwiadowców I. batalion strzelecki II. batalion strzelecki III. batalion strzelecki razem
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
stan osobowy oficerowie 8 2 2 - 1 1 2 3 3 23 23 23 91
podoficerowie 10 7 14 9 11 8 8 8 19 144 144 144 526
szeregowi 27 27 39 36 50 38 38 36 87 774 774 774 2700
razem 45 36 55 45 62 47 48 47 109 941 941 941 3317
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
uzbrojenie pistolety oficerów 7 2 2 - 1 1 2 3 3 23 23 23 90
armata 75mm - - - - - - 2 - - - - - 2
armata ppanc. 37mm - - - - - - - 4 - - - - 4
możdzierz 81mm - - - - - - - - - 2 2 2 6
granatnik 46mm - - - - - - - - - 9 9 9 27
ckm - - - - - - - - - 12 12 12 36
rkm - 2 - - - - - - 4 27 27 27 87
kb z bagnetem - - - - - - - - - 414 414 414 1242
kbk z bagnetem 26 28 26 43 60 45 41 43 98 391 391 391 1583
pistolety skarbowe 6 4 3 2 1 1 5 1 6 30 30 30 119
bagnety 5 2 24 - - - 7 1 2 83 83 83 289
szable - - - - - - - - 45 - - - 45
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
konie wierzchowe
"W"
pod sodło 9 1 1 1 1 - 14 1 47 - - - 75
pod juki - - - - - - 1 - 2 14 14 14 45
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy - - - - - - 24 - - - - - 24
do wozów - - - - - - - - - - - - -
zapas (pod siadłem) - - - - - - - - - - - - -
pociągowe taborowe 10 28 28 7 17 12 3 12 10 136 136 136 535
razem 19 29 29 8 18 12 42 13 57 150 150 150 679
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  
środki przewozowe przodki - - - - - - 4 4 - - - - 8
jaszcze - - - - - - 2 - - - - - 2
juki - - - - - - - - 2 - - - 2
wozy radio - - - 1 - - - - - 1 1 1 4
wozy specjalne (taczanki) - - - 1 - - - - - 4 4 4 13
kuchnie polowe - - 2 - - - - - 1 4 4 4 15
biedki - - - 3 1 - 1 - - 36 36 36 113
bryczki 1 - - - - - - - - - - - 1
wozy taborowe 4 14 10 - 8 6 1 2 4 36 36 36 157
rowery - - - 7 - - - 2 52 6 6 6 79
motocykle 1 - - - - - - - - - - - 1
samochody 1 - - - - - - - - - - - 1
etat nr: 1 2 3 4 5 6 7 9a 10 11,12,13 11,12,13 11,12,13  

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.