Pułk kawalerii - 1936 - Dowództwo (etat nr 1)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca pułku

etat:

 • Dowódca pułku - pułkownik, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Ordynans dowódcy pułku - ułan, kbk z bagnetem
 • Luzak dowódcy pułku - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans do konia dowódcy pułku – ułan, kbk z bagnetem, koń W zapasowy dla dowódcy pułku
 • Kierowca samochodowy - st. ułan, kbk z bagnetem,
  samochód PF-518
Dowódca pułku Ordynans dowódcy pułku Luzak dowódcy pułku ordynans do konia dowódcy pułku Kierowca samochodowy PF-518
uwagi:

Pewne wątpliwości budzi sposób przemieszczania się ordynansa do konia dowódcy pułku – właściwie powinien jechać na wozach taborowych w szwadronie gospodarczym; Nie wiadomo czy nie dosiadał konia zapasowego dowódcy, choć raczej należy to wykluczyć.

Samochód z kierowcą został dopisany w poprawkach odręcznych. Nieznana jest data wniesienia poprawki. W pierwotnej wersji dowódca pułku dysponował bryczką, figurującą na etacie szwadronu gospodarczego. Po dopisaniu samochodu bryczka nie została skreślona z arkusza. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę pozostawienia bryczki w etacie należy uznać zwykłe niedopatrzenie (patrz też uwagi w etacie nr 2).

2. Poczet dowódcy pułku

etat:

 • Zastępca dowódcy pułku – ppłk/mjr, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W 
 • Ordynans zastępcy dowódcy pułku – ułan, kbk z bagnetem (na wozie kancelaryjno-bagażowym w szwadronie gospodarczym)
 • Luzak zastępcy dowódcy pułku – ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Adiutant - rotmistrz, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Oficer ordynansowy - por./ppor., pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W - wspólny adiutanta i of. ordynansowego
 • Ordynans – ułan, kbk z bagnetem (na wozie kancelaryjno-bagażowym w szwadronie gospodarczym) - wspólny adiutanta i of. ordynansowego
 • Pisarz – wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Trębacz – wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • 2 Obserwatorów-gońców – st. ułan, ułan, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W

Dodatkowo w poczcie wymienia się jako oficera łączności dowódcę plutonu łączności

Zastępca dowódcy pułku   Luzak zastępcy dowódcy pułku Ordynans zastępcy dowódcy pułku
I adiutant II adiutant Luzak Ordynans
pisarz Luzak Obserwator-goniec Obserwator-goniec

przydzielone środki transportu:

 •  wóz kancelaryjno-bagażowy pod materiał kancelaryjny pułku i bagaż oficerski wraz z woźnicą z taboru dowództwa pułku w szwadronie gospodarczym. Przewożono nim ordynansów oficerów pocztu dowódcy.
3. Drużyna pionierów

etat:

 • Dowódca drużyny - wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Zastępca dowódcy drużyny - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 7 pionierów - 2 st. ułanów, 5 ułanów, 7 kbk z bagnetem, 7 szabel. 7 koni W
 • 4 koniowody – 4 ułanów, 4 kbk z bagnetem, 4 szable, 4 konie W, koń W pod juki
 • Woźnica - ułan, kbk z bagnetem, taczanka pionierska, 3 konie T
Dowódca drużyny Zasrępca pionier pionier pionier pionier pionier Taczanka p.gaz
pionier pionier pionier pionier pionier koniowód
4. Kwatermistrzostwo

etat:

 • Kwatermistrz – major/rotmistrz, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Luzak kwatermistrza – ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans kwatermistrza – ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)
 • Pisarz kwatermistrza – kapral, kbk z bagnetem, (na wozie)

przydzielone środki transportu: wóz kancelaryjno-bagażowy kwatermistrza wraz z woźnicą ze szwadronu gospodarczego

 • Oficer materiałowy* – rotmistrz, pistolet osobisty (na wozie)
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)
 • Podoficer broni** – zbrojmistrz, pistolet, (na wozie amunicyjnym)
 • Podoficer gazowy– plutonowy, pistolet, (na wozie amunicyjnym)

przydzielone środki transportu: wóz (który ?) i wóz amunicyjny wraz z woźnicami z taboru dowództwa pułku w szwadronie gospodarczym

*) Jest to oficer broni i gazowy. Kiedy zmieniono nazewnictwo – nie udało się ustalić. Możliwe, że używano obu określeń, jako równorzędnych.

**) Zbrojmistrz to stopień wojskowy w służbie uzbrojenia – odpowiednik chorążego

 • Płatnik – kapitan (z korpusu oficerów administracyjnych), pistolet osobisty, (na wozie)
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)
 • Podoficer rachunkowy* – wachmistrz, pistolet, (na wozie)
 • Pisarz– st. ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)

przydzielone środki transportu: wóz płatnika wraz z woźnicą z taboru dowództwa pułku w szwadronie gospodarczym

*) Podoficer rachunkowy nazywany był potocznie skarbnikiem. Płatnik na zmianę ze skarbnikiem z miał obowiązek towarzyszyć stale (pilnować) skrzyni kasowej umieszczonej na wozie płatnika.

 • Oficer żywnościowy – porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Ordynans – ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)
 • Podoficer żywnościowy – plutonowy, pistolet, szabla, koń W
 • Szeregowiec żywnościowy – ułan, kbk z bagnetem, (na wozie)

przydzielone środki transportu: nie wymienione

 • Lekarz – mjr/kpt. (z korpusu oficerów sanitarnych), koń W
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem,
 • Podoficer sanitarny – wachmistrz, pistolet, szabla, koń W

Dodatkowo do kwatermistrzostwa wymienia się patrol sanitarny z etatu szwadronu gospodarczego, jako towarzyszący lekarzowi

 

 • Lekarz weterynarii – mjr/kpt. (z korpusu oficerów weterynaryjnych), nieuzbrojony, koń W
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem,

Dodatkowo w kwatermistrzeostwie wymienia się patrol sanitarny z etatu szwadronu gospodarczego, jako towarzyszący lekarzowi.

 

 • Kapelan pułku – ksiądz kapelan (duchowny wojskowy)
 • Ordynans osobisty – ułan, bagnet
 • Ministrant – ułan, bagnet

przydzielone środki transportu: bryczka wraz z woźnicą ze szwadronu gospodarczego.

 

Dodatkowo w kwatermistrzostwie wymienia się podoficera wet. z etatu szwadronu gospodarczego, jako towarzyszący lekarzowi weterynarii. 

 

Kwatermistrz pionier ordynans osobisty pisarz
oficer materiałowy ordynans osobisty podoficer broni podoficer gazowy
oficer materiałowy ordynans osobisty pisarz rachunkowy podoficer gazowy
oficer żywnościowy ordynans osobisty podoficer żywnościowy szeregowy żywnościowy
lekarz ordynans osobisty Podoficer sanitarny  
lekarz ordynans osobisty    
kapelan pułku ordynans osobisty ministrant  
Razem dowództwo pułku kawalerii
Stan osobowy:
oficerów kawalerii: 7 (pułkownik, płk./mjr, mjr/rtm., 2 rotmistrz, 2 por./ppor. )
oficerów służb: 4 (2 mjt/kpt., kapitan, kapelan)
podoficerów: 11 (chorąży, 5 wachmistrzów, 2 plutonowych, 3 kaprali)
szeregowców: 31 (5 st. ułanów, 26 ułanów)
razem: 53
Uzbrojenie:

32 karabinki z bagnetem
8 pistoletów skarbowych

23 szable
2 bagnety
8 pistoletów osobistych oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji dowództwa
6 szabli osobistych oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji dowództwa

Konie: 32 konie wierzchowe (W) w tym 1 pod juk
3 konie pociągowe taborowe
razem 35 koni
Tabor: samochód osobowo-terenowy PF 518
taczanka pionoerska