Pułk kawalerii - 1936 - Pluton działek przeciwpancernych (etat nr 5)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca plutonu

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty , szabla osobista, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynana osobisty - ułan, kbk z bagnetem (na wozie)
Dowódca plutonu Luzak Ordynans
2. Poczet dowódcy

etat:

 • Zastępca dowódcy - wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Obserwator - st. ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
Zastępca dowódcy Obserwator
3. Działony
1-wszy działon

etat:

 • Działonowy - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla , koń W
 • Celowniczy - st. ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ładowniczy - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 2 amunicyjnych - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • 2 koniowodów - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • Woźnica - ułan, kbk z bagnetem, 3 konie W, działko przeciwpancerne 37mm/L45 wz.36 Bofors z przodkiem

uwaga:

   W momencie zatwierdzenia etatu pułku (luty 1936) nie było przodków do armat wz.36 o zaprzęgu trzykonnym. Uprząż taką, wz.36 chomątowo-szorową wprowadzono później, pradopodobnie pod koniec roku.

Działonowy Celowniczy Ładowniczy Amunicyjny Armata ppanc. wz.36
  Amunicyjny Koniowod Koniowod
2-gi działon jak 1-wszy
4. Wozy amunicyjne

etat: 

 • 2 woźniców - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 wozy taborowe, 4 konie T
Wóz amunicyjny I Wóz amunicyjny II
Razem pluton działek przeciwpancernych
Stan osobowy:
oficerów: 1 (porucznik/podporucznik)
podoficerów: 3 (wachmistrz, 2 kaprali)
szeregowców: 19 (3 st. ułanów, 16 ułanów)
razem: 23
Uzbrojenie:

2 działka przeciwpancerne 37mm wz.36 Bofors
21 karabinków z bagnetem
pistolet skarbowy

17 szabel
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji szwadronu
1 szabla osobista oficera nie figurowała w etacie i ewidencji szwadronu

Konie: 18 koni wierzchowych (W)
8 koni pociągowe taborowych
razem 26 koni
Tabor:

2 wozy taborowe parokonne

Szyk
szyk marszowy                    spieszenie  
    część spieszona                           rzut konny                                  
  Działonowy  
  Armata ppanc. wz.36      
Ładowniczy Koniowod Celowniczy
Amunicyjny Koniowod Amunicyjny
 
  Armata ppanc. wz.36      
Działonowy Celowniczy Ładowniczy  
  Amunicyjny Amunicyjny
 
przodek
Koniowod
Koniowod