Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron c.k.m. (etat nr 7)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca szwadronu

etat:

 • Dowódca szwadronu - rotmistrz, pistolet osobisty, szabla, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans - ułan, kbk z bagnetem
Dowódca szwadronu Luzak Ordynans
2. Poczet dowódcy

etat:

 • 2 obserwatorów - kapral, st. ułan, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • Trębacz - st. ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Goniec - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Podoficer sanitarny – plutonowy, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer weterynarii – plutonowy, pistolet, szabla, koń W
obserwator obserwator trębacz
Goniec podoficer sanitarny podoficer weterynarii
3. Plutony k.m.
I-wszy pluton c.k.m. (na jukach)
Dowódca z pocztem

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, szabla, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem
 • Zastępca dowódcy plutonu - wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • oceniacz odległości* - st. ułan, ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • pomocnik rusznikarza - st. ułan, kbk z bagnetem

uwaga:

* oceniaczem odległości nazywano obserwatora obsługującego dalmierz.

Dowódca plutonu Luzak ordynans-osobisty
Zastępca dowódcy oceniacz odległości pomocnik rusznikarza
I-wsza drużyna

etat:

 • Dowódca drużyna - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
Dowódca drużyny
1-wszy karabin

etat:

 • Karabinowy - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Celowniczy - st. ułan, pistolet, szabla
 • Taśmowy - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Pomocniczy - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 2 amunicyjnych - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • 5 koniowodów - 5 ułanów, 5 kbk z bagnetem, 5 szabli, 5 koni W + 3 konie W z jukami

broń zespołowa

 • ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08 z 4 tysiącami sztuk amunicji (2 j.o.)

juki:

 • juk karabinowy - karabin maszynowy wraz z podstawą i 2 skrzynkami amunicyjnymi + lufy zapasowe drużyny
 • I juk amunicyjny - 6 skrzynek amunicji, wodnik i niezbędnik (skrzynka rekwizytowa)
 • II juk amunicyjn - 8 skrzynek amunicyjnych
Karabinowy Celowniczy Taśmowy Pomocniczy Amunicyjny Amunicyjny
Koniowod Koniowod Koniowod Koniowod Koniowod
2-gi karabin jak 1-wszy
Wóz amunicyjny

etat:

 • Woźnica - ułan, kbk z bagnetem, wóz taborowy parokonny pod amunicję; 2 konie T

uwaga:

na wozie amunicyjnym przewożono 32 skrzynki z amunicją w taśmach po 250 naboi. Razem: 8000 naboi, tj. po 2 jednostki ognia do dwóch karabinu. (masa amunicji – 300kg) Ponadto na wozie przewożono pomocnika rusznikarza

Wóz amunicyjny
II-ga drużyna jak I-wsza
II-gi pluton c.k.m. (na jukach) jak I-wszy
III-ci pluton c.k.m. (na taczankach)
Dowódca z pocztem

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, szabla, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem
 • Zastępca dowódcy plutonu - wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • oceniacz odległości* - st. ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • pomocnik rusznikarza - st. ułan, kbk z bagnetem

uwaga:

* oceniaczem odległości nazywano obserwatora obsługującego dalmierz.

Dowódca plutonu Luzak ordynans-osobisty
Zastępca dowódcy oceniacz odległości pomocnik rusznikarza
I-wsza drużyna

etat:

 • Dowódca drużyna - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
Dowódca drużyny
1-gi karabin

etat:

 • Karabinowy - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Celowniczy - st. ułan, pistolet
 • Taśmowy - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 2 amunicyjnych - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • 2 koniowodów - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 szable, 2 konie W
 • Woźnica - ułan, kbk z bagnetem, taczanka pod ckm, 3 konie W

broń zespołowa

 • ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08 z 4 tysiącami sztuk amunicji (2 j.o.)
Karabinowy Taśmowy Amunicyjny Taczanka
Amunicyjny Koniowod Koniowod
2-gi karabin jak 1-wszy
Wóz amunicyjny

etat:

 • Woźnica - ułan, kbk z bagnetem, wóz taborowy parokonny pod amunicję; 2 konie T

uwaga:

    na wozie amunicyjnym przewożono 32 skrzynki z amunicją w taśmach po 250 naboi. Razem: 8000 naboi, tj. po 2 jednostki ognia do dwóch karabinu. (masa amunicji – 300kg) Ponadto na wozie przewożono pomocnika rusznikarza

Wóz amunicyjny
II-ga drużyna jak I-wsza
4. Drużyna gospodarcza

etat:

 • Wachmistrz-szef - st.wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer gospodarczy - plutonowy, pistolet, (na wozie)
 • Podoficer furażowy - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Podoficer broni i gazowy - plutonowy, pistolet, szabla, koń W
 • Podkuwacz - plutonowy, pistolet, szabla, koń W
 • Rusznikarz - młodszy majster wojskowy*, pistolet (na wozie)
 • 2 kucharzy - st. ułan, ułan, 2 kbk z bagnetem (na kuchni polowej /i wozie przykuchennym (?)/)
 • 2 jezdnych kuchni polowej - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, kuchnia polowa, wz.23 z przodkiem, 4 konie T
 • Szewc - ułan, kbk z bagnetem (na wozie)
 • Rymarz - ułan, kbk z bagnetem (na wozie)
 • 8 woźniców - 8 kbk z bagnetem, 8 wozów taborowych, 16 koni T, w tym:
  • wóz przykuchenny
  • 5 wozów pod żywność i furaż
  • wóz kacelaryjno-bagażowy
  • wóz warsztatowy i na części do c.k.m.

uwaga:

* młodszy majster wojskowy to ranga w służbie uzbrojenia – odpowiednik plutonowego.

Wachmistrz-szef podoficer gospodarczy Podoficer furażowy Podoficer broni i gazowy-rusznikarz Podkuwacz rusznikarz kucharz kucharz szewc rymarz
Razem szwadron c.k.m.
Stan osobowy:
oficerów: 4 (rotmistrz, 3 por./ppor. )
podoficerów: 30 (st.wachmistrz, 3 wachmistrzów, 12 plutonowych, 14 kaprali)
szeregowców: 145 (21 st. ułanów, 124 ułanów)
razem: 179
Uzbrojenie:

12 ckm
153 karabinki z bagnetem
22 pistolety skarbowe

138 szabel
4 pistolety oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu
4 szable oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu

Konie: 178 koni wierzchowych (W) w tym 24 pod juki
32 konie pociągowe taborowe
razem 210 koni
Tabor:

4 taczanki pod ckm wz.36 trzykonne,

1 kuchnia polowa czterokonna,

14 wozów taborowych parokonnych

Szyk marszowy (trójkowy)

 

karabin na taczance
  Karabinowy  
Taczanka
Taśmowy Koniowod Amunicyjny
  Koniowod Amunicyjny
              
karabin na jukach
Celowniczy Koniowod Karabinowy
Taśmowy Koniowod
Amunicyjny Koniowod
Amunicyjny Koniowod
Amunicyjny Koniowod