Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron gospodarczy (etat nr 2)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca szwadronu

etat:

 • Dowódca szwadronu - rotmistrz, pistolet osobisty, szabla, koń W
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Ordynans - ułan, kbk z bagnetem

uwaga:

    dowódca szwadronu jest jednocześnie oficerem taborowym pułku

Dowódca szwadronu Luzak Ordynans
2. Poczet dowódcy

etat:

 • Wachmistrz-szef - st. wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer weterynaryjny - wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer furażowy - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Podoficer gospodarczy - plutonowy, pistolet skarbowy
 • Podoficer broni i gazowy - kapral, pistolet skarbowy

patrol sanitarny:

 • dowódca patrolu - kapral, pistolet, szabla, koń W
 • 2 sanitariuszy - 2 ułanów, 2 szable, 2 konie W, koń W z jukami
  Patrol był równocześnie patrolem sanitarnym pułku i towarzyszył lekarzowi pułku
Wachmistrz-szef Podoficer weterynaryjny Podoficer furażowy Podoficer gospodarczy Podoficer broni i gazowy
dowódca patrolu sanitarnego sanitariusz sanitariusz
3. Tabor drużyny gospodarczej

etat:

 • 2 podkuwaczy - majster wojskowy*, st. ułan, pistolet, bagnet
 • 2 kucharzy - st. ułan, ułan, 2 bagnety
 • 3 kucharzy stołowni oficerskiej - 3 ułanów, 3 bagnety
 • szewc - ułan, bagnet
 • rymarz - ułan, bagnet
 • 2 jezdnych kuchni polowej - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, kuchnia polowa (wz.23, wz.23a lub wz 31) z przodkiem, 4 konie T
 • 7 woźniców - 7 kbk z bagnetem, 7 wozów taborowych, 14 koni T, w tym:
  • wóz stołownia oficerska
  • wóz przykuchenny
  • wóz kancelaryjno-bagażowy
  • 4 wozy furażowe

uwaga:

* majster wojskowy to ranga w służbie jakej ? – odpowiednik wachmistrza.

Podkuwacz podkuwacz kucharz kucharz kucharz stoowni oficerskiej kucharz stoowni oficerskiej kucharz stoowni oficerskiej szewc rymarz
 
wóz furażowy wóz furażowy wóz furażowy wóz furażowy
4. Tabor dowództwa pułku

etat:

 • 2 woźniców - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 bryczki, 4 konie T *)
 • 6 woźniców - 6 ułanów, 6 kbk z bagnetem, 6 wozów taborowych, 12 koni T, w tym:
  • wóz płatnika
  • wóz sanitarny
  • wóz weterynaryjny
  • wóz amunicyjny
  • 2 wozy kacelaryjno-bagażowe
 • obsługa sklepu polowego, woźnica - st. ułan, ułan, bagnet, kbk z bagnetem, sklep polowy, 2 konie T

*) Wątpliwości budzi pozostawienie dwóch bryczek w etacie. Po przydzieleniu dowódcy pułku samochodu (patrz etat nr 1), jedna bryczka powinna zostać skreślona, a cały etat nr 2 pomniejszony o 2 konie T, 1 ułana, oraz 1 kbk z bagnetem. Na dostępnym w CAW arkuszu, takiej korekty jednak nie zrobiono.

wóz płatnika  wóz sanitarny
wóz weterynaryjny wóz amunicyjny wóz kanc-bagaż. wóz kanc-bagaż. sklep polowy
5. Warsztaty pułku

etat:

 • 2 rusznikarzy - majster wojskowy*, st. ułan, pistolet, bagnet
 • 2 kowali - kapral, st. ułan, kbk z bagnetem, bagnet
 • 2 kołodziejów - st. ułan, ułan, kbk z bagnetem, bagnet
 • 2 krawców - st. ułan, ułan, kbk z bagnetem, bagnet
 • 2 woźniców - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, 2 wozów taborowe, 4 konie T

uwaga:

* majster wojskowy to ranga w służbie uzbrojenia – odpowiednik wachmistrza.

według tabeli tylko połowa żołnierzy miała broń palną – pozostałych uzbrojono w sztylety; szczegółów przydziału broni nie podano – są sumowane dla każdej grupy rzemieślników

rusznikarz rusznikarz kowal kowal kołodziej kołodziej krawiec krawiec  
6. Tabor żywnościowy pułku
1-wsza sekcja

etat:

 • sekcyjny - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 19 woźniców - st. ułan, 18 ułanów, 19 kbk z bagnetem, 19 wozów taborowych, 38 koni

W tym:

 • 18 wozów żywnościowych oddziału (WŻO)
 • wóz mięsny oddziału (WMO)
dowódca sekcji
 
 
  wóz miesny
2-ga sekcja

etat:

 • sekcyjny - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 18 woźniców - st. ułan, 17 ułanów, 18 kbk z bagnetem, 18 wozów żywieniowych oddziału (WŻO), 36 koni
dowódca sekcji
 
 
 
Razem szwadron gospodarczy
Stan osobowy:
oficerów: 1 (rotmistrz)
podoficerów: 12 (st.wachmistrz, 3 wachmistrzów, 1 plutonowy, 7 kaprali)
szeregowców: 75 (8 st. ułanów, 67 ułanów)
razem: 88
Uzbrojenie:

65 karabinków z bagnetem
7 pistoletów skarbowych
13 bagnetów
9 szabel
pistolet oficera nie figurował w etacie i ewidencji szwadronu

szabla oficera nie figurowala w etracie i ewidencji szwadronu

Konie: 11 koni wierzchowych (W) w tym 1 pod juki
114 koni pociągowych taborowych
razem 125 koni
Tabor:

2 bryczki parokonne

1 kuchnia polowa czterokonna,

53 wozy taborowe parokonne