Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron liniowy (etat nr 6)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

1. Dowódca szwadronu

etat:

 • Dowódca szwadronu - rotmistrz, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Ordynans - ułan, kbk z bagnetem (na wozie kancelaryjno-bagażowym w drużynie gospodarczej)
 • Luzak - ułan, kbk z bagnetem, szabla, koń W
Dowódca szwadronu Ordynans Luzak
2. Poczet dowódcy

etat:

 

 • Trębacz - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Podoficer sanitarny – plutonowy, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer weterynarii – plutonowy, pistolet, szabla, koń W
trębacz podoficer sanitarny podoficer weterynarii
3. Plutony liniowe
I-wszy pluton
Dowódca z pocztem

etat:

 • Dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty, szabla osobista, koń W
 • Zastępca dowódcy plutonu - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Goniec - plutonowy, kbk z bagnetem, koń W
 • Ordynans osobisty – ułan, kbk z bagnetem
Dowódca plutonu zastępca dowódcy plutonu goniec ordynans osobisty

uwagi:

 • Zwraca uwagę, że dowódca plutonu nie miał etatowego luzaka – funkcję tę pełnił prawoskrzydłowy 2 szeregu 2 sekcji.
 • Zastępca dowódcy plutonu ma stopień plutonowego. Jest to godne uwagi, bo powinno się wydawać, że funkcja ta została zarezerwowana dla wachmistrza.
 • Stopień gońca wymaga dodatkowego wyjaśnienia – w oryginalnym arkuszu, goniec został wymieniony w kolumnie z podsumowaniem, ale przy wydruku zgubiono jego stopień. Zaszeregowanie go do kolumny „plutonowi” musiało nastąpić, jako poprawka, bo jest to wpis odręczny. Pytanie czy nie popełniono przy tym pomyłki – goniec został zrównany stopniem z zastępcą dowódcy plutonu, co jest przypadkiem raczej niespotykanym. W plutonie 2-gim i 3-cim gońcami są starsi ułani.
1-wsza sekcja

etat:

 • Sekcyjny - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 5 strzelców, - st. ułan, 4 ułanów , 5 kbk z bagnetem, 5 szabel, 5 koni W

funkcje:

 • koniowody - 2 ułanów
sekcyjny Celowniczy Taśmowy Pomocniczy Amunicyjny Amunicyjny
2-ga sekcja

etat:

 • Sekcyjny - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 5 strzelców, - st. ułan, 4 ułanów , 5 kbk z bagnetem, 5 szabel, 5 koni W

funkcje:

 • koniowody - 2 ułanów
 • luzak dowódcy plutonu
 • strzelec wyborowy - ułan
 • podkuwacz - ułan
sekcyjny Celowniczy Taśmowy Pomocniczy Amunicyjny Amunicyjny
3-cia sekcja

etat:

 • Sekcyjny - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • 5 strzelców, - st. ułan, 4 ułanów , 5 kbk z bagnetem, 5 szabel, 5 koni W

funkcje:

 • kojniowody - 2 ułanów
 • sanitariusz - ułan
sekcyjny Celowniczy Taśmowy Pomocniczy Amunicyjny Amunicyjny
Sekcja r.k.m.

etat:

 • Sekcyjny - plutonowy, kbk z bagnetem, szabla, koń W
 • Celowniczy - st. ułan, rkm wz 28, szabla, koń W
 • 5 strzelców, - 5 ułanów , 5 kbk z bagnetem, 5 szabel, 5 koni W + koń W z jukami
sekcyjny Celowniczy Taśmowy Pomocniczy Koniowod Amunicyjny Amunicyjny  

uwagi:

Sekcja wygląda zupełnie inaczej, niż moznaby to sądzić.

II-gi pluton

wszystko jak w I-wszym z wyjatkiem rangi gońca - zamiast plutonowego jest st. ułan

III-gi pluton jak II-gi
4. Drużyna gospodarcza

etat:

konno:

 • Wachmistrz-szef - st.wachmistrz, pistolet, szabla, koń W
 • Podoficer furażowy - kapral, kbk z bagnetem, szabla, koń W

na wozach:

 • Podoficer gospodarczy - plutonowy, pistolet
 • Podoficer broni i gazowy - plutonowy, pistolet
 • Podkuwacz - młodszy majster wojskowy*, pistolet
 • 2 kucharzy - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem
 • Szewc - ułan, kbk z bagnetem
 • Rymarz - ułan, kbk z bagnetem

tabor:

 • 2 jezdnych kuchni polowej - 2 ułanów, 2 kbk z bagnetem, kuchnia polowa (wz. 23, wz. 23a lub wz.31) z przodkiem, 4 konie T
 • 7 woźniców - 7 kbk z bagnetem, 7 wozów taborowych, 14 koni T, w tym:
  • wóz przykuchenny
  • wóz kacelaryjno-bagażowy
  • wóz amunicyjny
  • wóz warsztatowy
  • 3 wozy furazowe

uwaga:

* młodszy majster wojskowy to ranga w służbie uzbrojenia – odpowiednik plutonowego.

Wachmistrz-szef Podoficer furażowy podoficer gospodarczy Podoficer broni i gazowy podkuwacz kucharz kucharz szewc rymarz
wóz amunicyjny
 
Razem szwadron liniowy
Stan osobowy:
oficerów: 4 (rotmistrz, 3 por./ppor. )
podoficerów: 24 (st.wachmistrz, 11 plutonowych, 12 kaprali)
szeregowców: 83 (14 st. ułanów, 69 ułanów)
razem: 111
Uzbrojenie:

3 ręczne karabiny maszynowe
98 karabinków z bagnetem
6 pistoletów skarbowych

87 szabel

4 pistolety oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu
4 szable oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji szwadronu

Konie: 94 koni wierzchowych (W) w tym 3 pod juki
18 koni pociągowe taborowych
razem 112 koni
Tabor:

1 kuchnia polowa czterokonna,

7 wozów taborowych parokonnych

Szyk marszowy plutonu (kolumna trójkowy)
   Dowódca plutonu        dowódca plutonu  
                 1-wsza sekcja
Strzelec Koniowod 1 sekcja - nr 1 pierwszego szeregu: sekcyjny  

nr 3 / 1-wszy szereg

strzelec

nr 2 / 1-wszy szereg

koniowód

nr 1 / 1-wszy szereg

sekcyjny

Strzelec Koniowod Strzelec  

nr 3 / 2-gi szereg

strzelec

nr 2 / 2-gi szereg

koniowód

nr 1 / 2-gi szereg

strzelec

                 2-ga sekcja
Strzelec Koniowod 1 sekcja - nr 1 pierwszego szeregu: sekcyjny  

nr 3 / 1-wszy szereg

strzelec

nr 2 / 1-wszy szereg

koniowód

nr 1 / 1-wszy szereg

sekcyjny

Strzelec Koniowod Strzelec  

nr 3 / 2-gi szereg

strzelec -

strzelec wyborowy

nr 2 / 2-gi szereg

koniowód -

podkuwacz

nr 1 / 2-gi szereg

strzelec - luzak

dowódcy plutonu

w/r regolaminu z 38

                 3-cia sekcja
Strzelec Koniowod 1 sekcja - nr 1 pierwszego szeregu: sekcyjny  

nr 3 / 1-wszy szereg

strzelec

nr 2 / 1-wszy szereg

koniowód

nr 1 / 1-wszy szereg

sekcyjny

Strzelec Koniowod Strzelec  

nr 3 / 2-gi szereg

strzelec

nr 2 / 2-gi szereg

koniowód -

sanitariusz

nr 1 / 2-gi szereg

strzelec

                 sekcja r.k.m.
Celowniczy Koniowod 1 sekcja - nr 1 pierwszego szeregu: sekcyjny  

nr 3 / 1-wszy szereg

celowniczy

nr 2 / 1-wszy szereg

koniowód

nr 1 / 1-wszy szereg

sekcyjny

Strzelec Koniowod  

nr 3 / 2-gi szereg

amunicyjny

nr 2 / 2-gi szereg

koniowód

nr 1 / 2-gi szereg

koń juczny

  Strzelec Strzelec     koniowód amunicyjny
             
  zastępca dowódcy plutonu goniec d-cy plutonu    

zastępca dowódcy

plutonu

goniec