Pułk kawalerii - Dowództwo szwadronu liniowego z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Dowództwo szwadrony

Etat
Stan osobowy: 7 szeregowych
Uzbrojenie: 1 rkm, 6 karabinków
Wyposażenie specjalistyczne indywidualne: trębacz: sygnałówka
Odstępstwa
  W praktyce spotykano liczne odstępstwa. Związane było to z niezwykle ostrą redukcją etatów w stosunku do stanów pokojowych. Najczęściej pojawiała się funkcja dowódcy pocztu, już to kosztem plutonu liniowego, bądź też na to stanowisko powoływano podchorążego młodszego rocznika.
karabin ppanc.: W niektórych szwadronach pojawił się też kb.ppanc, bądź kosztem plutonu, bądź dzięki dodatkowemu przydziałowi sprzętu.
drugi trębacz: Inne modyfikacje to drugi trębacz
znakowy: Wiele szwadronów posiadających buńczuki zabrało je w pole. A więc w pocztach byli tez i znakowi
Szyk pocztu
W/g Regulaminu Kawalerii wydanego w 1938 roku
Fragmenty regulaminu są na stronie ŻURAWIEJKI
Poczet dowódcy w kolunie trójkami. Podczas spieszenia trębacz oddawał swojego konia koniowodnemu.
Poczet dowódcy zachowuje się jak oddzielna sekcja.
poczet dowódcy
poczet dowódcy Poczet dowódcy w kolunie trójkami sprzed mobilizacji. Podczas spieszenia trębacz oddawał swojego konia koniowodnemu, a znakowy pozostawał przy koniowodnym jako konny goniec.