Pułk kawalerii - Drużyna gospodarcza szwadronu c.k.m z 1939

drużyna gospodarcza szwadronu c.k.m

Etat
Stan osobowy 22 szeregowych
Uzbrojenie: 1 pistolety, 21 karabinków, 6 szabel
Wyposażenie: kuchnia polowa, 5 wozów taborowych
6 koni wierzchowych, 14 koni taborowych

Uwaga:
Część żołnierzy drużyny gospodarczej towarzyszyło szwadronowi w polu.
Starszy wachmistrz dowodził koniowodnymi po spieszeniu szwadronu.
Towarzyszyli mu sanitariusze. Dowodzenie drużyna przejmował wówczas najprawdopodobniej podoficer gospodarczy.
W polu drużyna gospodarcza podlegała d-cy szwadronu gospodarczego.