Pułk kawalerii - Kwatermistrzostwo z 1939Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Etat
Stan osobowy 3 oficerów, 11 szeregowych
Uzbrojenie: 9 karabinków, 5 pistoletów, 12 szabel
Wyposażenie: 16 koni, 2 wozy
Etat kwatermistrzostwa wraz z taborem ciężkim pułku
Stan osobowy 3 oficerów, 34 szeregowych
Uzbrojenie: 32 karabinki, 5 pistoletów, 12 szabel
Wyposażenie 52 konie, 20 wozów taborowych, 2 samochody ciężarowe
Odstępstwa: W licznych pułkach kwatermistrz posiadał do swojej dyspozycji nadetatowy samochód terenowy Fiat-508 Łazik, zakupiony z oszczędności administracyjnych.
Uwagi: Pisarz kwatermistrza obsługiwał maszynę do pisania i był zapisany na listach mobilizacyjnych jako "maszynista". Zaowocowało to w jednym pułku przydzieleniem na ta funkcję maszynisty kolejowego.
  Z uwagi na kasę płatnika, przewożoną na wozie kancelaryjnym płatnika zarówno płatnik, jak i podoficer płatnik (zwany potocznie "skarbnikiem") stale towarzyszyli konno temu pojazdowi.
  Przed mobilizacją kwatermistrzowi pułku podlegali również lekarze i podoficerowie medyczni. Podczas mobilizacji zostali przeniesieni do szwadronu gospodarczego.