Pułk kawalerii - Pluton liniowy z 1939

Etat w/g Regulaminu Kawalerii wydanego w 1938 roku
Fragmenty regulaminu są na stronie ŻURAWIEJKI

Pluton liniowy

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 27 szeregowych
(luzak i drugi goniec na etacie mobilizacyjnym)
Uzbrojenie: 1 rkm, 1 kb ppanc w.35 (wydany podczas mobilizacji strzelcowi wyborowemu plutonu),
24 karabinki, 3 pistolety (trzeci pistolet opcjonalnie dla strzelca kb ppanc w.35), 28 szabel
(nierozstrzygnięta sprawa pistoletu dla celowniczego rkm. Pojawia się w niektórych materiałach, głównie jako "brak pistoletu etatowego". Osobiście uważam, że taki pistolet był zbędny)
9 lanc (pierwszy szereg sekcji liniowych - na wojnie zasadniczo w taborach)
Funkcyjni: 2 sekcja, prawoskrzydłowy 2 pary: koniowodny d-cy plutonu i gońca d-cy (na etacie pokojowym)
2 sekcja, koniowodny 2 pary: podkuwacz
2 sekcja, lewoskrzydłowy 2 pary: strzelec wyborowy
podczas mobilizacji d-ca plutonu wyznaczał strzelca wyborowego do obsługi karabinu ppanc wz.35, pozbawiając go jednocześnie karabinku.
3 sekcja, koniowodny 2 pary: sanitariusz
Szyk plutonu
szyk trójkami Kolumny trójkami używa się do zbiórki i marszu. Inne zwarte szyki kolumny to kolumna dwójkami i kolumna pojedynczo.
Szyk rozwinięty używa się do szarży i przeglądów. szyk rozwinięty
kolumna sekcji Kolumna sekcji należy do szyku luźnego. Stosuje się go do się do przebywania małymi grupami ostrzeliwanego terenu, a szczególnie cieśniny. Należy zwrócić uwagę na gońców, którzy ustawiają się za d-cą plutonu. (UWAGA: w regulaminie występuje jeden goniec. Na moich rysunkach skopiowałem dla luzaka i 2 gońca taką samą pozycję. Jest to moja hipoteza).
Linii sekcji używa się do zmniejszenia widoczności i strat pod ogniem piechoty, artylerii i z samolotów oraz do szarży lub spieszania. Istnieje też linia harcowników plutonu. Układ sekcji jest taki sam, a każda sekcji rozprasza się w niej w linię harcowników (patrz: szyk sekcji). Linii harcowników używa się do marszu pod skutecznym ogniem piechoty, do zwiadów i szarży linia sekcji
spieszenie plutonu Spieszenie plutonu: Rysunek przedstawia spieszenie plutonu w kolumnie trójkami. Koniowodami plutonu dowodzi zastępca dowódcy plutonu (wachmistrz). Dowódca plutonu oddaje swojego konia luzakowi (jeżeli nie ma oddzielnego luzaka, to jest nim numer pierwszy drugiego szeregu drugiej sekcji), który na zapowiedź komendy do spieszania podjeżdża z prawej strony do dowódcy plutonu. Goniec dowódcy plutonu oddaje swojego konia luzakowi dowódcy plutonu. 2 goniec (jeżeli jest) pozostaje konno jako goniec d-cy koniowodów. Zasadniczo spieszeni jeźdźcy wykonują zbiórkę w kolumnie dwójkami za dowódcą plutonu, w kolejności numerów sekcyj. Goniec zajmuje miejsce przy dowódcy plutonu.
Szyk sekcji liniowej

Sekcja jest najmniejszą jednostką organizacyjną w kawalerii. Sekcja liniowa składa się z 6 jeźdźców, w tym dowódca: podoficer lub starszy szeregowiec.

kolumna tójkami Kolumny trójkami używa się do zbiórki i marszu. Jeźdźcy ustawiają się kolejno według numerów obok siebie w dwa szeregi po trzech, zgodnie z miejscem im wyznaczonym. Dowódca sekcji staje jako numer pierwszy w pierwszym szeregu, numery drugie w obu szeregach są koniowodami, pozostali szeregowcy zajmują miejsca numerów trzecich i numeru pierwszego w drugim szeregu.
Kolumny dwójkami używa się do marszu po drogach twardych, dla wykorzystania miękkich i wąskich boków drogi. Gdy wyciąganie kolumny odbywa się z miejsca, numery pierwszy i drugi pierwszego szeregu oraz numer pierwszy drugiego szeregu ruszają stępem lub chodem nakazanym na wprost lub w podanym kierunku, a inni jeźdźcy pozostają chwilowo na miejscu, po czym numer trzeci pierwszego szeregu porusza się na prawo w skos, kryjąc numer drugi pierwszego szeregu. Numer drugi i trzeci drugiego szeregu poruszają się również na prawo w skos, kryjąc sformowane już dwójki sekcji. Gdy sekcja jest w marszu, numer pierwszy i drugi pierwszego szeregu oraz numer pierwszy drugiego szeregu jadą chodem poprzednim lub nakazanym, pozostali jeźdźcy zatrzymują się, jeśli ruch odbywa się w stępie, albo zmniejszają chód o jeden stopień w stosunku do poprzedniego lub nakazanego, jeśli ruch odbywa się w innym chodzie, po czym zajmują swoje miejsca w kolumnie. zmiana szyku zmiana szyku
zmiana szyku zmiana szyku Kolumna po jednemu używa się tylko wyjątkowo do marszu, natomiast zasadniczo do przesączania niewielkich oddziałów (od zakrycia do zakrycia). MOże być formowana z kolumny trójkami lub dwójkami. Numery pierwszy, drugi i trzeci pierwszego szeregu wyciągają się kolejno jeden za drugim, w odległości jednego kroku między sobą na wprost lub w nakazanym kierunku, po czym wykonują to samo numery pierwszy, drugi i trzeci drugiego szeregu, stając w rzędzie za jeźdźcami pierwszego szeregu. Użycie chodów jest takie same jak w kolumnie dwójkami.
Linii harcowników używa się do: zwiadów, szarży i marszu w ogniu nieprzyjacielskim (wyjątkowo). Harcownicy są to jeźdźcy rozsypani w jedną linię w mniej więcej jednakowych odstępach między sobą. Sekcja z każdego szyku rozsypuje się w linię harcowników w ten sposób, że jeździec kierunkowy posuwa się za dowódcą sekcji w odstępie 3 kroków, a pozostali jeźdźcy zajmują miejsca na prawo i na lewo od kierunkowego w odstępach 6 kroków (lub nakazanych). Zaplecznicy zajmują miejsca na lewo od swoich poprzedników. sekcja
sekcja Spieszenie sekcji następuje w kolumnie trójkami. Numery pierwsze i trzecie numery zeskakują z koni, zdejmują wodze wędzidłowe z szyi koni, przeciągając przesuwkę na wodzach munsztukowych lub zawiązując je w węzeł dla skrócenia; przerzucają strzemiona i oddają wodze wędzidłowe numerowi drugiemu swojego szeregu. Numery drugie pozostają konno. Numer pierwszy pierwszego szeregu oddaje swoją lance numerowi drugiemu pierwszego szeregu. Numer trzeci pierwszego szeregu oddaje swoją lancę numerowi drugiemu drugiego szeregu. Spieszeni jeźdźcy wybiegają naprzód, (jeśli nie było innego rozkazu) i wykonują zbiórkę w kolumnie dwójkami, biorąc broń do nogi. Starszym koniowodem jest koniowód pierwszego szeregu.
Sekcja może również wykonać spieszenie pełne, pozostawiając po jednym koniowodzie (numer drugi szeregu drugiego) na sekcję. Jeźdźcy pierwszego szeregu luzując od środkowego, wykonują pojedynczo zwykły zwrot w lewo w tył, aby konie obu szeregów były zwrócone głowami do siebie; wszyscy jeźdźcy sekcji zsiadają z koni, zdejmują wodze wędzidłowe z szyi koni, przeciągając przesuwkę na wodzach munsztukowych, przerzucają strzemiona i oddają wodze numerowi drugiemu szeregu drugiego, lance opierają lub wbijają w ziemię w pobliżu swoich koni, po czym wykonują zbiórkę jak przy spieszeniu zwykłym. Przy pełnym spieszeniu konie sekcji są unieruchomione, a w wyjątkowych warunkach mogą się poruszać wyłącznie stępem, prowadzone przez jednego koniowoda. sekcja
Szyk sekcji rkm
sekcja rkm Kolumny trójkami: w sekcji rkm celowniczy staje jako numer trzeci pierwszego szeregu, a amunicyjny jako numer trzeci drugiego szeregu.
Kolumny dwójkami: W sekcji rkm wyciąganie kolumny dwójkami z kolumny trójkami odbywa się podobnie jak w sekcji liniowej z tą różnicą, że celowniczy zajeżdża na prawo w skos i staje z prawej strony amunicyjnego, kryjąc dowódcę sekcji, a za nimi porusza się koniowód drugiego szeregu z koniem jucznym. sekcja rkm sekcja rkm
sekcja rkm sekcja rkm Kolumna po jednemu: Sekcja rkm z kolumny trójkami lub dwójkami przechodzi w kolumnę po jednemu podobnie jak sekcja liniowa z tą różnicą, że jeźdźcy drugiego szeregu wyciągają się od lewego (amunicyjny, za nim koniowód z koniem jucznym).
Linia harcowników: Sekcja rkm w linii harcowników. sekcja rkm
sekcja rkm Spieszenie sekcji: Po oddaniu koni koniowodom celowniczy zdejmuje pokrowiec z ręcznego karabina maszynowego, dowódca sekcji i amunicyjny zabierają z konia jucznego nakazaną (potrzebną) ilość skrzynek z amunicją do ręcznego karabina maszynowego, po czym cała sekcja zbiera się jak sekcja liniowa.