Pułk kawalerii - Szwadron gospodarczy z 1939Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Etat
Stan osobowy: 4 oficer, 28 szeregowych
Uzbrojenie: 24 karabinki, 2 pistolet, 7 szabel
Wyposażenie: 26 koni, 6 wozów, 1 kuchnia polowa
Uwagi

Szwadron gospodarczy był jednostką ściśle administracyjną. Podczas mobilizacji powstawał z drużyny gospodarczej d-cy pułku, stanowiąc zaplecze gospodarcze dla:
- dowództwa pułku,
- kwatermistrzostwa,
- plutonu łączności
- plutonu kolarzy (jeżeli nie był rozwinięty w szwadron).
Zwraca uwagę tylko jeden wóz amunicyjny oraz brak podoficera broni i rusznikarza w porównaniu z drużyną gospodarczą szwadronu liniowego.
 

Szwadron gospodarczy stanowił ponadto bazę dla taboru bojowego pułku, na który składały się zgrupowane drużyny gospodarcze szwadronu gospodarczego, 4 szwadronów liniowych i szwadronu c.k.m., przy czym całość szeregowych z drużyn gospodarczych podlegała dowódcy szwadronu gospodarczego, jako swojemu bezpośredniemu przełożonemu.