Pułk kawalerii - Tabor ciężki z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Etat
Stan osobowy: 23 szeregowych
Uzbrojenie: 23 karabinki
Wyposażenie 36 koni, 18 wozów, 2 samochody ciężarowe
Uwagi: spośród 18 wozów taborowych prawdopodobnie 6 to wozy amunicyjne, 6 gospodarcze (żywieniowe) i 6 furażowe.
Uwagi

Zadaniem taboru ciężkiego było przewożenie zaopatrzenia ze szczebla kwatermistrzostwa brygady do miejsca postoju kwatermistrzostwa pułku, skąd przewożone ono było do walczących pododdziałów przez Tabor Bojowy II. Wszyscy szeregowi Taboru Ciężkiego podlegali kwatermistrzowi, jako swojemu bezpośredniemu przełożonemu.