Pułk piechoty - 1939 - Batalion strzeleckipododdziałpododdziałpododdział

batalion piechoty

Etat
Stan osobowy: 23 oficerów, 144 podoficerów, 774 szeregowych (razem 941)
Uzbrojenie: 2 moździerze 81,4 mm, 9 granatników 46 mm, 12 c.k.m., 27 r.k.m., 414* karabinów z bagnetem (kb), 391 karabinków z bagnetem (kbk), 15 pistoletów, 83 bagnety; uwaga: broń osobista oficerów nie była ujęta w etacie
Wyposażenie: 37 biedek (w tym 1 ogumiona pod radiostację), 3 taczanki, 1 wóz specjalny telefoniczny, 36 wozów taborowych 2-konnych, 4 kuchnie polowe 4-konne, 6 rowerów
14 koni wierzchowych, 136 koni pociągowych-taborowych ( tym 37 mierzynów), razem: 150 koni
Podsumowanie stanu osobowego batalionu:
  oficerowie podoficerowie szeregowcy razem
Dowództwo batalionu 6 19 71 96
  dowódca z pocztem 2 2 3 7
pluton łączności 1 8 37 46
organa kwatermistrzowskie 3 9 31 43
1 kompania 4 31 191 226
  dowódca z pocztem 1 2 10 14
drużyna gospodarcza   3 7 15
I pluton 1 8 54 63
II pluton 1 8 54 63
III pluton 1 8 54 63
drużyna granatników   2 12 14
2 kompania 4 31 191 226
3 kompania 4 31 191 226
kompania km i bt 5 32 130 167
  dowódca z pocztem 1 3 12 16
drużyna gospodarcza   5 11 16
I pluton (b) 1 5 23 29
II pluton (b) 1 5 23 29
III pluton (b) - 6 22 28
IV pluton (t) 1 5 23 29
V pluton moździerzy 1 3 16 20
razem 23 144 774 941
Podsumowanie uzbrojenia w batalionie /ze zmianą po uwzględnieniu kb p-panc./
  ckm rkm moździerz
81mm
granatnik
46mm
karabin
ppanc.
karabin karabinek pistolet bagnet wydajność **
[strz./min.]
dowództwo batalionu             81 7 2  
  dowódca z pocztem             5      
pluton łączności             44 1    
organa kwatermistrzowskie             32 6 2  
1 kompania   9   3 3 135   5 18 2070
  dowódca z pocztem             6   6  
drużyna gospodarcza             9 1    
I pluton   3     1 45 12 1 3 690
II pluton   3     1 45 12 1 3 690
III pluton   3     1 45 12 1 3 690
drużyna granatników       3     10 1 3  
2 kompania   9   3 3 135 61 5 18 2070
3 kompania   9   3 3 135 61 5 18 2070
kompania km i bt 12   2       127 8 27 3600
  dowódca z pocztem             12 - 3  
drużyna gospodarcza             11 2    
I pluton (b) 3           21 1 6 900
II pluton (b) 3           21 1 6 900
III pluton (b) 3           20 2 6 900
IV pluton (t) 3           21 1 6 900
V pluton moździerzy     2       18 1    
razem 12 27 2 9 9 405 391 15 83 9810

Kalkulacyjna wydajność ognia karabinowego: ckm 300 strz./min.
  rkm 80 strz./min.
  kb/kbk 10 strz./min.

** Do kalkulacji wliczano tylko tzw. "bagnety", czyli żołnierzy walczących w linii lecz nie obciążonych żadnymi dodatkowymi funkcjami (z wyłaczeniem dowódców do szczebla drużyny). W każdej drużynie strzeleckiej był to drużynowy, zastępca i 13 strzelców, razem: 15 "bagnetów". Formalnie do bagnetów zaliczano też strzelca wyborowego (co dawało 46 "bagnetów" w plutonie, 138 w kompani i 414 w baonie), lecz faktycznie był on uzbrojony w kb p-panc.

* Zapis zgodny z etatem. W rzeczywistości było 405 kb i 9 karabinów p-panc. wz.35. Karabiny ppanc jako broń tajna nie były wykazane w etacie, ich przydział następował wg odrębnych rozkazów - po 1 na pluton piechoty w miejsce kb z bagnetem dla strzelca wyborowego.