Pułk piechoty - 1939 - Kompania gospodarcza (Etat nr 3)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

 

Charakterystyka etatu

Kompania gospodarcza jest pododdziałem obsługującym gospodarczo:

 • dowództwo pułku,
 • kompanię ppanc typ II (kompania ppanc. typ I miała własną drużynę gospodarczą)
 • plutony specjalne, które ze względu na niskie stany liczebne oraz zasady ich użycia (podział na części), nie mogą być obciążone osobnymi aparatami gospodarczymi:
  • pluton łączności
  • pluton pionierów
  • pluton przeciwgazowy
  • pluton artylerii

Z tytułu swojego przeznaczenia komp. gospodarcza jako organ pracy kwatermistrza podlega mu pod każdym względem.

 

1. Dowódca kompanii

etat:

 • dowódca kompanii -  kapitan, pistolet osobisty (prywatny), 1 koń wierzchowy W
 • ordynans osobisty -  1 strzelec, 1 kbk z bagnetem

uwaga:

 • dowódca kompanii gospodarczej pełnił równocześnie funkcję oficera taborowego pułku
dowódca kompanii ordynans osobisty
2. Funkcyjni

etat:

 • sierżant-szef - 1 st.sierżant, 1 pistolet skarbowy
 • pdf. broni i gazowy - 1 plutonowy, 1 pistolet skarbowy zastąpiony 1 kbk z bagnetem
 • pdf. gospodarczy - 1 plutonowy, 1 pistolet skarbowy zastąpiony 1 bagnetem,
 • pdf. furażowy - 1 kapral, 1 kbk z bagnetem
sierżant-szef pdf. broni i gazowy gdf. gospodarczy pdf. furażowy
3. Orkiestra

etat:

 • kapelmistrz - kapitan/porucznik, pistolet osobisty (prywatny),
 • ordynans osobisty -  1 strzelec, 1 kbk z bagnetem

  uwaga:

  • kapelmistrz – oficer-muzyk z ukończonym kursem  kapelmistrzowskim Wojskowej Szkoły Muzycznej
kapelmistrz ordynans osobisty
orkiestranci

etat:

 • 24 orkiestrantów - 1 st. sierżant, 2 sierżantów, 2 plutonowych, 4 kaprali, 5 starszych strzelców, 10 strzelców, 24 bagnety

  uwaga:

  • jeden z podoficerów (z reguły najstarszy stopniem i doświadczeniem) pełnił funkcję tamburmajora
orkiestrant
woźnica

etat:

 • woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy parokonny
wóz taborowy
4. Tabor
stołownia oficerska

etat:

 • 2 kucharzy stołowni oficerskiej - 1 kapral, 1 st. strzelec, 2 kbk z bagnetem
 • woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy parokonny
kucharz kucharz wóz taborowy
2 kuchnie polowe

etat:

 • 4 kucharzy - 2 st. strzelców, 2 strzelców, 4 kbk z bagnetem
 • 2 woźniców, 2 jezdnych - 4 strzelców, 4 kbk z bagnetem, 8 koni taborowych-pociągowych, 2 kuchnie polowe czterokonne
 
kucharz kucharz kuchnia polowa czterokonna kucharz kucharz kuchnia polowa czterokonna
2 wozy przykuchenne

etat:

 • 2 woźniców - 2 strzelców, 2 kbk z bagnetem, 4 konie taborowe-pociągowe, 2 wozy taborowe parokonne
wóz przykuchenny wóz przykuchenny
3 wozy furażowe

etat:

 • 3 woźniców - 3 strzelców, 3 kbk z bagnetem, 6 koni taborowych-pociągowych, 3 wozy taborowe parokonne (drabiniaste)
wóz furażowy wóz furażowy wóz furażowy
2 wozy kanc.-bagażowe

etat:

 • 2 woźniców - 2 strzelców, 2 kbk z bagnetem, 4 konie taborowe-pociągowe, 2 wozy taborowe parokonne
wóz kanc.-bagażowy wóz kanc.-bagażowy
luzacy do koni oficerskich

etat:

 • 3 luzaków - 3 strzelców, 3 kbk z bagnetem
ordynans osobisty ordynans osobisty ordynans osobisty
wóz amunicyjny

etat:

 • woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy parokonny
wóz amunicyjny
Razem kompania gospodarcza
Stan osobowy:
oficerów: 2 (kapitan, kapitan/porucznik)
podoficerów: 14 (2 st. sierżantów, 2 sierżantów, 4 plutonowych, 6 kaprali)
szeregowców: 39 (8 st. strzelców, 31 strzelców)
razem: 55
Uzbrojenie:

26 karabinków z bagnetami i sznurami do czyszczenia,
2 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji plutonu.

3 pistolety skarbowe

24 bagnety

Uwaga: zgodnie z tabelą należności materiału uzbrojenia 2 pistolety zostały zastąpione 1 kbk z bagnetem i 1 bagnetem; po tej poprawce:

27 karabinków z bagnetem i sznurem do czyszczenia,

1 pistolet skarbowy

25 bagnetów

Wyposażenie: 2 kuchnie polowe czterokonne
10 wozów taborowych parokonnych
Konie: 1 koń wierzchowy,
28 koni pociągowych taborowych.
(razem 29)

W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 10 strzelców-woźniców i 10 kbk z bagnetem.

 

 • *) rysunki Marek Gabryszuk