Pułk piechoty - 1939 - Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych (Etat nr 2)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

 

Charakterystyka etatu

Odpowiednik organów kwatermistrzowskich batalionu przeznaczony dla pododdziałów pozabatalionowych.

Dowódcą jest kwatermistrz /na etacie dowództwa pułku (etat nr 1)/

Potrzeba stworzenia osobnego aparatu gospodarczego dla jednostek pozabatalionowych wyniknęła z powodu:

 • dużych stanów liczebnych pododdziałów nie wchodzących w skład batalionów
 • stałego związania z dowództwem pułku, wobec czego i przydzielanie ich do (gospodarki) batalionów pod względem gospodarczym utrudniałoby dysponowanie tymi batalionami w działaniach poza pułkiem.

Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych zabezpieczały pod względem administracyjno-materiałowym funkcjonowanie:

 • dowództwa pułku,
 • kompanii zwiadowców,
 • kompanii przeciwpancernej,
 • kompanii gospodarczej,
 • plutonów specjalnych:
  • plutonu łączności pułku piechoty,
  • plutonu pionierów,
  • plutonu przeciwgazowego,
  • plutonu artylerii piechoty.
Kwatermistrz

Na etacie Dowództwa pułku (etat nr 1)

1. Płatnik

etat:

 • płatnik - kapitan/porucznik, pistolet osobisty (prywatny),
 • ordynans osobisty - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem
 • podoficer rachunkowy - 1 sierżant, 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
 • pisarz - 1 st. strzelec, 1 kbk z bagnetem
 • 2 szewców - 1 st. strzelec, 1 strzelec, 2 kbk z bagnetem
 • woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy parokonny dla płatnika
płatnik ordynans podoficer rachunkowy pisarz szewc szewc wóz taborowy

uwaga:

 • płatnik poza walką organizuje warsztat szewski
 • zestaw dla szewców przewożony na wozie w sekcji rymarzy
2. Oficer żywnościowy

etat:

 • oficer żywnościowy - porucznik, pistolet osobisty (prywatny), 1 koń wierzchowy W
 • ordynans osobisty - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem
 • podoficer rachunkowy - 1 sierżant, 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
oficer żywnościowy ordynans osobisty podoficer rachunkowy    
1-wsza sekcja T. Ż.

etat:

 • dowódca sekcji - 1 plutonowy, 1 kbk z bagnetem
 • strzelec r.k.m. - 1 st. strzelec, 1 r.k.m.,1 bagnet
 • amunicyjny r.k.m. - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem
 • 6 woźniców - 6 strzelców, 6 kbk z bagnetem, 12 koni taborowych-pociągowych, 6 wozów taborowych parokonnych
dowódca sekcji żywieniowej strzelec r.k.m kucharz wóz taborowy wóz taborowy wóz taborowy
      wóz taborowy wóz taborowy wóz taborowy

uwaga:

 • na wyposażeniu skrzynka do gotowania; do funkcji kucharza prawdopodobnie był przyuczony amunicyjny r.k.m. 
2-ga sekcja T. Ż. jak 1-wsza sekcja, lecz dowódcą był kapral
3. Podoficer broni

etat:

 • podoficer broni- 1 plutonowy, 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
podoficer bronii
4. Weterynarz i podkuwacze

etat:

 • podoficer weterynaryjny- 1 plutonowy, 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
 • 3 podkuwaczy - 1 kapral, 1 st. strzelec, 1 strzelec, 3 kbk z bagnetem
podoficer wererynaryjny podkuwacz podkuwacz podkuwacz

uwaga:

 • zestaw dla podkuwaczy przewożony na wozie w sekcji rymarzy
5. Rymarze

etat:

 • 2 rymarzy - 1 st. strzelec, 1 strzelec, 2 kbk z bagnetem
 • woźnica - 1 strzelec, 1 kbk z bagnetem, 2 konie taborowe-pociągowe, 1 wóz taborowy parokonny
rymarz rumarz wóz taborowy

uwaga:

 • wóz taborowy wspólny dla transportu zestawów dla podkuwaczy, szewców i rymarzy.
Razem organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych
Stan osobowy:
oficerów: 2 (1 porucznik, 1 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 7 (2 sierżantów, 4 plutonowych, 1 kapral)
szeregowców: 27 (6 st. strzelców, 21 strzelców)
razem: 34
Uzbrojenie:

2 r.k.m.-y,

28 karabinków z bagnetami i sznurami do czyszczenia,
2 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji plutonu,

4 pistolety,

2 bagnety.

Uwaga: zgodnie z tabelą należności materiału uzbrojenia 4 pistolety zastąpiono 4 bagnetami; po tej poprawce:

0 pistoletów

6 bagnetów.

Wyposażenie:

14 wozów taborowych parokonnych

Konie: 2 konie wierzchowe,
28 koni taborowych-pociągowych
(razem 30)

W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 14 strzelców-woźniców i 14 kbk z bagnetem.

 

 • *) rysunki Marek Gabryszuk