Pułk piechoty - Pluton łączności dowództwa - 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota".

pluton łaczności

Zobacz: Wszystkie informacje o sprzęcie łączności można znaleźć na www.rkd.prv.pl
Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 10 podoficerów, 43 szeregowych
Uzbrojenie: 52 karabinków (kbk), 2 pistolety
Wyposażenie: 1 wóz taborowy, 5 biedek, taczanka, 7 koni wierzchowych, 9 pociągowych, 6 rowerów
Sprzęt łączności: wóz sprzętowy: 2 łącznice telefoniczne, tyczki podporowe, sprzęt sygnalizacji wzrokowej, zapasowe baterie, części zapasowe, zapasowe bębny z kablem telefonicznym (razem 22,5 km kabla w plutonie)
patrol telefoniczny: 2 telefony, zwijak do kabla, noszak na bęben do kabla, bębny z kablem, torba narzędziowa, rososzka na tyczce;
patrol radiowy: radiostacja N1 na taczance;
patrol łączności z lotnikiem/sygnalizacji świetlnej: łączność z lotnikiem (zestaw płacht, zestaw przekazywacza), łączność świetlna (zestaw migacza, bateria, prądnica).
Odstępstwa i wątpliwości:
druga radiostacja: Na wyposażeniu pułków piechoty były radiostacje N1. Większość informacji w internecie podaje drugą radiostacje w plutonie pułkowym (N2), jednak źródła przedwojenne i wrześniowe tego nie potwierdzają.
Po pierwsze, możliwe, że była na stanie pułków zapasowa radiostacja N2, które pozostały po wprowadzeniu radiostacji N1
po drugie dodatkowy odbiornik radiostacji N1 to odbiornik taki sam jak w N2, więc może nastąpiła pomyłka.
psy meldunkowe: W 21 pp była sekcja psów meldunkowych (6 żołnierzy, 3 psy)
gońcy motocyklowi: motocykle mogły pochodzić z darowizn prywatnych lub zakupów społecznych
poczet dowódcy łączności pułku: Oficer ten był odpowiedzialny z łączność w pułku, podlegały mu pod względem łączności wszystkie 4 plutony łączności. Miał do dyspozycji gońca motocyklowego i luzaka dla swojego wierzchowca. Prawdopodobnie ci żołnierzy byli przypisani do pułkowego plutony łączności. Wierzchowiec oficera łączności pułku też mógł być przypisany do plutonu łączności.
luzak d-cy plutonu: Uwaga: luzak poruszał się konno. Możliwe, że był przypisany do patrolu gońców konnych
patrol gońców: podana liczba gońców konnych i rowerowych orientacyjna. Możliwe również, że wśród nich byli podoficerowie.