Pułk piechoty - Drużyna gospodarcza kompanii strzeleckiej z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowqnie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra.

drużyna gospodarcza

Etat
Stan osobowy: 3 podoficerów, 7 szeregowych, razem: 10 ludzi
Uzbrojenie: 7 karabinków z bagnetem (kbk), 1 pistolet
Wyposażenie: 1 kuchnia polowa 4-konna z zestawem kuchennym i żywnością, 3 wozy taborowe 2-konne, w tym 1 wóz przykuchenny z żywnością, 1 wóz bagażowy, 1 wóz amunicyjny z 1 j.o. do r.k.m. i dla strzelców ("bagnetów").
10 koni taborowych-pociągowych