Pułk piechoty - Drużyna granatników z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra.

drużyna granatników

Etat
Stan osobowy:
(3 sekcje)
1 podoficerów, 13 szeregowych
Uzbrojenie:  3 granatniki 46 mm, 11 karabinów (kb), 3 pistoletów
Wyposażenie:  1 biedki amunicyjna, 1 koń M (mierzyn)

Uzbrojenie drużyny granatników pochodziło z zapasów mobilizacyjnych dostosowywano do zapasów sprzętu. Były więc duże różnice w poszczególnych kompaniach w faktycznej organizacji i wyposażeniu (znane przykłady to od 2 do 6 granatników w drużynie)

Jako najczęściej występujący Kryska Karski podaje: działonowy, 3 sekcje (granatnikowy, celowniczy, amunicyjny), 2 woźniców i 2 biedki amunicyjne.