Pułk piechoty - Kompania przeciwpancerna, etat mobilizacyjny z 1938

Na podstawie etatu mobilizacyjnego z 1938 roku. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ1)

Dowództwo kompanii

dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty, koń wierzchowy

ordynans osobisty - strzelec, kbk wz.29

dowódca kompani ordynans osobisty z koniem
poczet dowódcy

pdf. obserwator - sierżant, pistolet

obserwator - st. strzelec, kbk wz.29

3 gońców - st. strzelec, 2 strzelców, 3 kbk wz.29

pdf. sanitarny - plutonowy, torba sanitarna pdf.

2 noszowych - 2 strzelców, 2 torby sanitarne noszowych, nosze z wyposażeniem

pdf. obserwator obserwator goniec goniec goniec patrol sanitarny
1-wszy pluton armat przeciwpancernych
poczet dowódcy

dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty

zastępca dowódcy plutonu - sierżant, pistolet

ordynans osobisty - strzelec, kbk wz.29

dowódca plutonu zastępca dowódcy plutonu ordynans osobisty
1-wszy działon przeciwpancerny

dowódca działonu - plutonowy, kbk wz.29

celowniczy - st. strzelec, pistolet, armata ppanc. wz.36

ładowniczy - strzelec, pistolet

4 amunicyjnych - 4 strzelców, 4 kbk wz.29

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe do armaty ppanc.

dowódca działonu
celowniczy ładowniczy amunicyjny
amunicyjny amunicyjny amunicyjny
armata ppanc. wz.36
2-gi działon

dowódca działonu - kapral, kbk wz.29

celowniczy - st. strzelec, pistolet, armata ppanc. wz.36

ładowniczy - strzelec, pistolet

4 amunicyjnych - 4 strzelców, 4 kbk wz.29

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe do armaty ppanc.

dowódca działonu
celowniczy ładowniczy amunicyjny
amunicyjny amunicyjny amunicyjny
armata ppanc. wz.36
3-ci działon jak 2-gi
2-gi pluton jak 1-wszy
3-ci pluton jak 1-wszy
drużyna gospodarcza

szef kompanii - st.sierżant, pistolet

pdf. gospodarczy - sierżant, pistolet

puszkarz - plutonowy, kbk wz.29

2 kucharzy - st.strzelec, strzelec, 2 kbk wz.29

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe, wóz bagażowy

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe, wóz furażowy

2 woźniców - 2 strzelców, kbk wz.29, 4 konie taborowe-pociągowe, 2 wózy amunicyjne

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe, kuchnia polowa

woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe, wóz przykuchenny

szef kompanii podoficer gospodarczy puszkarz  
wóz bagażowy wóz furażowy wóz amunicyjny wóz amunicyjny
starszy kucharz kucharz kuchnia polowa 2-konna wóz przykuchenny
Razem kompania
Stan osobowy:
oficerów: 4 (kapitan, 3 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 17 (st.sierżant, 5 sierżantów, 5 plutonowych, 6 kaprali)
szeregowców: 81 (12 st.strzelców, 69 strzelców)
razem: 102
Uzbrojenie: 9 armat ppanc. wz.36,
71 karabinków wz.29
24 pistolety
4 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji kompanii
Wyposażenie: kuchnia polowa dwukonna,
5 wozów taborowych dwukonnych,
3 rowery
Konie: 1 koń wierzchowy, 30 koni taborowych-pociągowych (razem 31)
Uwaga: W lipcu/sierpniu 1939 roku zostały zlikwidowane etaty ordynansów osobistych oficerów młodszych (por./ppor.) jeżeli nie posiadali konia. W przypadku kompanii ppanc. oznaczało to likwidację 3 etatów w stosunku do danych przedstawionych powyżej. Trudno jednak orzec, czy przepis zdążył wejść w życie.2)
W tym pluton
Stan osobowy: 1 oficer, 4 podoficerów, 22 szeregowców (razem 27)
Uzbrojenie: 3 armaty ppanc. wz.36,
19 karabinków wz.29
7 pistoletów
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu
Konie: 6 koni taborowych-pociągowych
Uwagi
armaty w jednostkach piechoty

Pierwsze armaty ppanc. przydzielono do pułków piechoty w styczniu 1937.
Do września 1939 roku we wszystkich pułkach czynnych i oddziałach 33 i 36 DPRez. były kompletne kompanie ppanc.

4-działowe kompanie były w pułkach 35, 38, 39, 41, 44, 45 i 55 DPRez., w 1 i 2 Morskim Pułku Strzelców.

3-działonowe plutony miało 10 batalionów KOP skierowanych na granicę południową.

2-działonowe plutony miało 9 batalionów strzeleckich przydzielonych do brygad kawalerii.

Według szacunków w wojnie obronnej armaty ppanc. zniszczyły 120-150 czołgów i około 100 samochodów pancernych.

wyposażenie działonu3)

Na wyposażeniu działonu były dodatkowo 4 uprzęże do ciągnięcia armaty przez obsługę

Zapas amunicji przewożonej na przodku to dwie jednostki ognia: 80 sztuk nabojów (16 skrzynek po 5 sztuk). Na uzbrojeniu były 3 rodzaje amunicji: przeciwpancerna, przeciwpancerno-smugowa i odłamkowo-burząca. masa naboju przeciwpancernego to 1,45 kg

 

  • 1)  Major Krzysztof M.GAJ, korespondencja
  • 2)  Krzysztof Gebhardt, korespondencja
  • 3)  Zeszyt Typy Broni i Uzbrojenia nr 45 - A.Konstankiewicz, W.Słupczyński: Armata przeciwpancerna wz.36
  • *)  rysunki Marek Gabryszuk