Pułk piechoty - Kompania przeciwpancerna typu II , etat mobilizacyjny z 1939 (Etat nr 9a)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył mjr Krzysztof M.GAJ1)

1. Dowództwo kompanii

etat:

 • dowódca kompanii - kapitan, pistolet osobisty, koń wierzchowy
 • ordynans osobisty - strzelec, kbk wz.29
 • luzak - strzelec, kbk wz.29
dowódca kompani ordynans osobisty luzak
2. Poczet dowódcy

etat:

 • obserwator - kapral, kbk wz.29
 • 2 gońców - 2 strzelców, 2 kbk wz.29
obserwator goniec goniec
3. Plutony
1-wszy pluton armat przeciwpancernych
poczet dowódcy

etat:

 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik, pistolet osobisty
 • zastępca dowódcy plutonu - kapral, kbk wz.29
 • ordynans osobisty - strzelec, kbk wz.29
dowódca plutonu obserwator ordynans osobisty
1-wszy działon przeciwpancerny

etat:

 • dowódca działonu - plutonowy, kbk wz.29
 • celowniczy - st. strzelec, kbk wz.29, armata ppanc. wz.36
 • ładowniczy - strzelec, kbk wz.29
 • 4 amunicyjnych - 4 strzelców, 4 kbk wz.29
 • woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe do armaty ppanc.
dowódca działonu
celowniczy ładowniczy amunicyjny
amunicyjny amunicyjny amunicyjny
armata ppanc. wz.36
2-gi działon

etat:

 • dowódca działonu - kapral, kbk wz.29
 • celowniczy - st. strzelec, kbk wz.29, armata ppanc. wz.36
 • ładowniczy - strzelec, kbk wz.29
 • 4 amunicyjnych - 4 strzelców, 4 kbk wz.29
 • woźnica - strzelec, kbk wz.29, 2 konie taborowe-pociągowe do armaty ppanc.
dowódca działonu
celowniczy ładowniczy amunicyjny
amunicyjny amunicyjny amunicyjny
armata ppanc. wz.36
2-gi pluton jak 1-wszy
4. Tabor

etat:

 • pdf. broni i gaz.-puszkarz - plutonowy, pistolet
 • 2 woźniców - 2 strzelców, kbk wz.29, 4 konie taborowe-pociągowe, 2 wozy amunicyjne
pdf. broni i gaz.-puszkarz wóz amunicyjny wóz amunicyjny
Razem kompania przeciwpancerna
Stan osobowy:
oficerów: 3 (kapitan, 2 porucznik/podporucznik)
podoficerów: 8 (3 plutonowych, 5 kaprali)
szeregowców: 36 (4 st.strzelców, 32 strzelców)
razem: 47
Uzbrojenie: 4 armaty ppanc. wz.36,
43 karabinków wz.29
1 pistolet
4 pistolety osobiste oficerów nie figurowały w etacie i ewidencji kompanii
Wyposażenie: 2 wozy taborowe dwukonne,
2 rowery
Konie: 1 koń wierzchowy, 12 koni taborowych-pociągowych (razem 13)
Uwagi
wyposażenie działonu2)

Na wyposażeniu działonu były dodatkowo 4 uprzęże do ciągnięcia armaty przez obsługę

Zapas amunicji przewożonej na przodku to dwie jednostki ognia: 80 sztuk nabojów (16 skrzynek po 5 sztuk). Na uzbrojeniu były 3 rodzaje amunicji: przeciwpancerna, przeciwpancerno-smugowa i odłamkowo-burząca. Masa naboju przeciwpancernego to 1,45 kg

 

 • 1) Major Krzysztof M.GAJ, korespondencja
 • 2) Zeszyt Typy Broni i Uzbrojenia nr 45 - A.Konstankiewicz, W.Słupczyński: Armata przeciwpancerna wz.36
 • *) rysunki Marek Gabryszuk