Pułk piechoty - Kompania zwiadowców z 1939Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra.

poczet dowódcydrużyna gospodarczapluton kawaleriipluton kolarzy

kompania zwiadowców

Etat
Stan osobowy: 3 oficerów, 16 podoficerów, 90 szeregowych; (razem 109) - przy 3 sekcyjnych podoficerach
Uzbrojenie: 4 rkm, 2 kb ppanc. wz.35, 88 karabinków (kbk), 18 pistoletów
Wyposażenie: 48 koni wierzchowych, 12 koni taborowych - (razem 60), 51 rowerów