Pułk piechoty - Pluton kolarzy kompani zwiadowczej z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota"

pluton kolarzy

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 6 podoficerów, 35 szeregowych
Uzbrojenie: 2 rkm, 1 kb ppanc. wz.35 (po mobilizacji), 35 karabinków (kbk), 5 pistoletów
Wyposażenie: 42 rowery