Pułk piechoty - Pluton konny kompanii zwiadowczej z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota"

pluton konny

Etat
Stan osobowy: 1 oficer, 1 podoficer, 7 sekcyjnych, 35 szeregowych
Uzbrojenie: 2 rkm, 1 karabin ppanc w.35, 38 karabinków (kbk), 3 pistolety (karabin ppanc pojawił się w czasie mobilizacji)
Wyposażenie: 46 koni wierzchowych
Wyposażenie specjalistyczne indywidualne :
d-ca plutonu: busola kierunkowa, lornetka
z-ca d-cy plutonu: busola kieszonkowa, lornetka
obserwator: rakietnica