Pułk piechoty - 1939 - Pluton pionierów (Etat nr 5)Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

oraz strony internetowej Pionierzy 40 p.p.

 

Charakterystyka etatu

Pluton pionierów zawierał specjalistów i sprzęt do prac pionierskich piechoty. Dostarczał także kierowników zespołów do większych prac nad umocnieniem terenu, wykonywanych przez oddziały strzeleckie.

Dowódca plutonu pionierów był technicznym doradcą dowódcy pułku oraz kierownikiem prac inżynieryjnych.

Zobacz: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa: "Umocnienia polowe i służba pionierska" http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=92819

Pluton podlegał gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

 

 

1. Dowódca plutonu

etat:

 • dowódca plutonu - kapitan/porucznik, pistolet osobisty, koń wierzchowy
 • ordynans osobisty - strzelec, kbk z bagnetem
dowódca kompani ordynans osobisty z koniem
2. Poczet dowódcy

etat:

 • zastępca dowódcy - sierżant, pistolet
 • podoficer sprzętowy - kapral, kbkz bagnetem
zastępca dowódcy podoficer sprzętowy
3. Drużyny pionierów
1-wsza drużyna pionierów

etat:

 • dowódca drużyny - plutonowy, kbk z bagnetem
 • zastępca dowódcy - kapral, kbk z bagnetem
 • 10 pionierów - 1 st. strzelec, 9 strzelców, 10 kbk z bagnetem
dowódca drużyny zastępca dowódcy st.pionier pionier pionier pionier
pionier pionier pionier pionier pionier pionier
2-ga druzyna jak 1-wsza
3-cia druzyna jak 1-wsza
4-ta druzyna jak 1-wsza
4. Tabor

etat:

 • dowódca taboru - kapral, kbk z bagnetem
 • 2 woźniców - 2 strzelców, 2 kbk z bagnetem, 4 konie taborowe-pociągowe, 2 wozy sprzętowe
 • woźnica - strzelec, 1 kbk z bagnetem, 1 koń taborowy-pociągowy, 1 biedka amunicyjna
 • 6 woźniców - 6 strzelców, 6 kbk z bagnetem, 12 koni taborowych-pociągowych,  6 wozów pod kładkę
wóz sprzetowy wóz sprzetowy biedka amunicyjna podmajstrzy wóz pod kładkę
wóz pod kładkę wóz pod kładkę wóz pod kładkę wóz pod kładkę wóz pod kładkę
Razem pluton pionierów
Stan osobowy:
oficerów: 1 kapitan/porucznik;
podoficerów: 11 1 sierżant, 5 plutonowych, 6 kaprali;
szeregowców: 50 4 st. strzelców, 46 strzelców.
razem: 62
Uzbrojenie: 60 karabinków z bagnetem;
1 pistolet;
1 pistolet do nabojów sygnałowych;
62 maski przeciwgazowe;
62 hełmy;
1 pistolet osobisty oficera nie figurował w etacie i ewidencji plutonu;
pluton miał przydzielone 4 jednostki ognia na każdą sztukę broni oraz 1 zestaw naboi sygnałowych.
Wyposażenie: 8 wozów dwukonnych;
1 biedka jednokonna.
Konie: 1 koń wierzchowy, 17 koni taborowych-pociągowych, razem 18 koni.

W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 8 strzelców-woźniców i 8 kbk z bagnetem.

Zawartość taboru
wóz sprzętowy nr 1  
- narzędzia do robót ziemnych (4) - narzędzia do robót drzewnych (3 zestawy małe)
- narzędzia stolarsko-ciesielskie - narzędzia do budowy przeszkód drucianych
- sprzęt do budowy lekkich mostów i kładek - 2 małe zestawy lin konopnych
- sprzęt oświetleniowy - 10 kg drutu stalowego miękkiego ocynkowanego 2
- 8 kg gwoździ 120 - 8 kg gwoździ 160
- 25 kg klamer ciesielskich prostych 320 - młot 60 kg do wbijania pali
- 10 siatek do maskowania 2 x 3 m.
wóz sprzętowy nr 2  
- mały zestaw narzędzi kowalskich - koło ratunkowe
- naczynia i materiały do farbomaskowania - trzonek zapasowy
- 10 kg drutu stalowego miękkiego ocynkowanego 2 - 8 kg gwoździ 120
- 8 kg gwoździ 160 - 25 kg klamer ciesielskich prostych 225
- rozpylacz do farby - 10 kg stali węglowej okrągłej W-13
- 10 kg stali węglowej prostokątnej W-40x5 - 3 kg szpagatu konopnego 2
- 20 kg koksu ogrzewniczego - bańkę z 5 litrami nafty
biedka amunicyjna  
- 2 skrzynki minerskie Nr 1 z materiałem wybuchowym - 1 skrzynka minerska Nr 2 ze środkami zapalającymi elektrycznymi
- 1 skrzynka minerska Nr 3 ze środkami zapalającymi zwykłymi - sprzęt minerski pomocniczy
- 1 kg świec - 4 pudełka zapałek
- duży zestaw materiałów izolacyjnych i pomocniczych do spraw minerskich
wozy pod kładkę nr 1 do nr 5 wóz pod kładkę nr 6
na każdym wozie:
 • 3 krawężniki,
 • 12 łączników hakowo-śrubowych,
 • 8 worków brezentowych,
 • 8 desek uszywniających,
 • 8 poręczy,
 • 2 trzeciaki,
 • 1 bosak,
 • 35 wiązadeł.
 • 2 półprzęsła,
 • 3 krawężniki,
 • 2 półkrawężniki,
 • 2 krawężniki końcowe,
 • 20 łączników hakowo-śrubowych,
 • 2 deski uszywniające,
 • 2 poręcze,
 • 4 kotwice,
 • 2 trzeciaki,
 • 3 bosaki,
 • 15 wiązadeł,
 • 2 liny kotwiczne,
 • 1 wiosło sterowe,
 • 1 wiosło wioślarskie,
 • 2 drążki do nasuwania,
 • 2 łańcuchy z łapkami,
 • 2 toporki
 • 1 piła ramowa
 • 2 dobnie
 • 4 kołki okute
razem na wozach pod kładkę:
 • Zestaw kładki workowej piechoty wz.29  pozwalający na budowę 60 - 80m przeprawy.
Uwagi
dowódca taboru

Dowódca taboru został w strukturze tak opisany, że nie sposób jednoznacznie określić czy odpowiada za całość taboru, czy też tylko za część przewożącą kładkę workową piechoty. Kładka była częścią wyposażenia i teoretycznie powinien za nią odpowiadać podoficer sprzętowy. Z drugiej strony podoficer taborowy powinien opiekować się stanem wszystkich koni i wozów konnych plutonu.

Podoficer ten jest jednak wymieniany w kontekście 6 wozów pod kładkę. Tej nieścisłości nie udało się jak dotąd rozwikłać. Można wywnioskować, że był to "dowódca taboru przeprawowego", choć to określenie nie jest oficjalnym nazewnictwem a jedynie sprecyzowaniem zakresu zadań ww podoficera.

ordynans osobisty

Ordynans był też określany mianem „pocztowy osobisty”. Jeżeli nie opiekował się koniem, to wykonywał obowiązki gońca pieszego.

inna struktura

Wcześniej obowiązywał inny etat plutonu pionierów o drużynie 13-osobowej. Etat ten był zrekonstruowany przez Krzysztofa Gebhardta, głównie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach „Piechota” Pionierzy pułku piechoty. Prawdopodobnie przedstawia strukturę zbliżoną do wcześniejszej organizacji plutonu, która zachowała się w pamięci zawodowych żołnierzy Września.

kompania techniczna

Prawdopodobnie w każdej dywizji piechoty w jednym pułku istniała kompania techniczna w składzie:

 • pluton pionierów
 • pluton przeciwgazowy
 • pluton przeprawowy

W kilku dywizjach kampania była powiększona o pluton miotaczy ognia (w sumie 12 plutonów, ale nie wiem czy wszystkie były przypisane do kompanii technicznych)

 

 

 • *) rysunki Marek Gabryszuk