Pułk piechoty - Poczet dowódcy kompanii k.m. i b.t. z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhardt - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra. Uaktualnienie na podstawie zapisów w etacie nr 12 organizacji wojennej L.3001

poczet dowódcy

Etat
Etat:  3 podoficerów, 11 szeregowych
Uzbrojenie:  11 karabinków z bagnetem, 3 bagnety
Wyposażenie specjalistyczne indywidualne:
trębacz- sygnałówka piechoty
obserwator-podoficer: lornetka, rakietnica, dalmierz
obserwator-szeregowy: lornetka, rakietnica, kątomierz-busola
sanitariusze: torby sanitarne (były 2 typy zawartości: noszowych i podoficerska), opaski naramienne z czerwonym krzyżem, 1 para noszy, przyrządy do czyszczenia noszy