Pułk piechoty - Poczet dowódcy kompanii strzeleckiej z 1939

Źródło danych: Krzysztof Gebhard - opracowanie na podstawie artykułów Kryska Karskiego drukowane w zeszytach "Piechota", regulaminów i oficjalnych podręczników oraz informacje od Piotra.

poczet dowódcy

Etat pocztu z dowódcą kompanii
Stan osobowy: 1 oficer, 2 podoficerów, 11 szeregowych, razem: 14 ludzi
Uzbrojenie: 7 karabinków z bagnetem (kbk), 6 bagnetów
Wyposażenie: 1 koń wierzchowy d-cy kompanii
Wyposażenie specjalistyczne indywidualne
trębacz-podoficer: sygnałówka piechoty
obserwator-podoficer: lornetka, rakietnica
obserwator-szeregowy: lornetka, rakietnica
sanitariusz: torba sanitarna (były 2 typy zawartości: noszowych i podoficerska) opaska z czerwonym krzyżem, nosze (2 pary na jedną sekcję), przyrządy do czyszczenia noszy, zamiast przyrządów do czyszczenia broni, dodatkowe opatrunki osobiste