Pułk piechotyPodstawową jednostką piechoty był pułk piechoty.

Podczas pokoju istniało 90 regularnych pułków piechoty. Jednostki te stanowiły najliczniejszy element Wojska Polskiego.

Pułki nosiły różne nazwy, choć strukturą nie różniły się. Były też oddzielnie numerowane. Pułki Piechoty nosiły numery 1 do 45 i od 48 do 86, a Pułki Strzelców Podhalańskich numery od 1 do 6

W numeracji jest przerwa. w 1921 roku 46 pp otrzymał nazwę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, 47 pp otrzymał nazwę 6 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Podczas mobilizacji pułk piechoty (prócz własnych etatowych pododdziałów) z reguły mobilizował: 1 batalion marszowy (uzupełniający), 1 batalion rezerwowy (tworzono z nich pułki piechoty rezerwowej). Ponadto pułk mógł stanowić bazę gospodarczą dla batalionu ON lub dowództwa Brygady/Półbrygady ON.