Regulamin piechoty - część III - kompania karabinów maszynowych - walkaPodczas redagowania dokumentu zmieniłem częściowo ortografię (na przykład zamiast czołga pisałem czołgu). Część starych wyrazów i zwrotów zachowałem. na przykład ciaśnin, czyli wąskich przejść

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

REGULAMIN PIECHOTY

c z ę ś ć  III

KOMPANIA KARABINÓW MASZYNOWYCH

 WALKA

 

Rozdział A. PODSTAWOWE CZYNNIKI WALKI CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH.

1. Siły moralne.

2. Ogólne zasady użycia karabinów maszynowych.

Rozdział B POJEDYNCZY CIĘŻKI KARABIN MASZYNOWY.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Luzowanie.

5. Placówka.

6. Marsze i postoje.

7. Walka w szczególnych warunkach.

Rozdział C. Pluton karabinów maszynowych

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Wycofanie się z walki.

5. Czaty.

6. Marsze i postoje.

Rozdział D. PLUTON CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH NA TACZANKACH.

ROZDZIAŁ E. KOMPANIA KARABINOW MASZYNOWYCH.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Pościg.

4. Kompania karabinów maszynowych batalionu odwodowego.

5. Obrona.

6. Wycofanie się z walki.

7. Opóźnianie ogniowe.

8. Czaty.

10. Walki w szczególnych warunkach.

ROZDZIAŁ F. DZIAŁON MOŹDZIERZY.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Czaty.

ROZDZIAŁ G. PLUTON BRONI TOWARZYSZĄCEJ.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Opóźnianie ogniowe.

5. Odwrót.

6. Marsz i postój.

7. Walki w szczególnych warunkach.

ROZDZIAŁ H. ARMATKA PIECHOTY.

1. Zasady ogolne.

2. Armatka w działaniach bojowych.

WARSZAWA 1937