Obrona narodowa - Batalion ON (Etat Nr 3 z 1937)

Dane dostarczył Eligiusz Kwiatkowski

Skład
  • dowództwo batalionu
  • oddział c.k.m.
  • 3 kompanie strzeleckie
Wyszczególnienie Stan osobowy Konie, środki przewozowe i sprzęt Uzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
  1. Dowódca batalionu
  major lub kapitan służby stałej
szeregowiec (luzak do konia)
1 koń wierzchowy 1 kb
2. Poczet dowódcy
  adiutant oficer rezerwy 1 koń wierzchowy
sierżant-szef st. sierżant zawodowy 2 konie taborowe pociągowe a)
wóz dwukonny a)
1 kbk
goniec szeregowiec 1 kbk
kierowca motocykla niższy funkcjonariusz cywilny 1 motocykl
3. Drużyna telefoniczna
  dowódca oddziału plutonowy rezerwy 1 kbk
3 patrole telefoniczne 3 podoficerów rezerwy
9 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe a)
1 wóz dwukonny a)
12 kbk
drużyna kolarzy plutonowy rezerwy
9 szeregowców
10 rowerów b) 10 kbk
4. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe a)
1 wóz dwukonny a)
B. Oddział c.k.m.
  Dowódca oddziału oficer rezerwy
Dwie obsługi 2 podoficerów rezerwy
10 szeregowców
2 konie taborowe pociągowe a)
2 biedki pod c.k.m.
2. c.k.m.
10 kbk
C. 1-wsza kompania strzelecka
  1. dowódca kompanii
  kapitan lub porucznik służby stałej koń wierzchowy
2. poczet dowódcy kompanii
  obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
gońcy kolarze 3 szeregowców 3 rowery b) 3 kbk
patrol sanitarny podoficer rezerwy
2 szeregowców
3. Plutony strzeleckie
  I-wszy pluton
  dowódca plutony oficer rezerwy
zastępca dowódcy plutonu podoficer rezerwy c) 1 kbk
obserwator podoficer rezerwy 1 kbk
obsługa l.k.m podoficer rezerwy
3 szeregowców
1 l.k.m.
3 kbk
3 drużyny strzeleckie 3 podoficerów rezerwy
27 szeregowców
30 kb
II-gi i III-ci pluton jak I-wszy oficerowie rezerwy: 2
podoficerowie rezerwy: 12
szeregowcy: 60
l.k.m.: 2
kb: 60
kbk: 10
4. Drużyna gospodarcza
  sierżant-szef st. sierżant lub sierżant zawodowy 1 kbk
podoficer gospodarczy sierżant lub plutonowy zawodowy 1 kbk
kucharze 2 szeregowców 4 konie taborowe pociągowe a)
wóz dwukonny a)
kuchnia polowa
2 kbk
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 20
szeregowcy: 96
konie: 4 a)
wozy: 1 a)
rowery: 3 b)
kuchnia polowa: 1
l.k.m.: 3
kb: 90
kbk: 23
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
  oficer służby stałej: 1
oficer rezerwy: 3
podoficerowie zawodowi: 2
podoficerowie rezerwy: 20
szeregowcy: 96
konie: 4 a)
wozy: 1 a)
rowery: 3 b)
kuchnia polowa: 1
l.k.m.: 3
kb: 90
kbk: 23
razem batalion oficer służby stałej: 4
oficer rezerwy: 12
podoficerowie zawodowi: 7
podoficerowie rezerwy: 68
szeregowcy: 323
pracownicy cywilni: 1
motocykl:1
konie wierzchowe: 5 a)
konie taborowy: 20 a)
wozy: 6 a)
biedka pod c.k.m.: 2
rowery: 19 b)
kuchnia polowa: 3
c.k.m: 2
l.k.m.: 9
kb: 271
kbk: 104
uwagi:
1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
2. Broń osobista oficerów
przypisy:
a) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami
b) Rowery własne podoficerów i szeregowców ON.
c) Stanowiska zastępców dowódców plutonów obsadzać przede wszystkim podchorążymi rezerwy