WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Barwy kawalerii - 1 Pułk Kawalerii KOP

Proporce 1 Pułku Kawalerii KOP

--- granatowo - zielony ---

UWAGA: dane niepełne, 1 Pułk Kawalerii KOP miał 6 szwadronów liniowych

Proporzec dowódcy pułku
Proporzec dowódcy 1 szwadronuProporzec dowódcy 3 szwadronu
Proporzec dowódcy 2 szwadronuProporzec dowódcy 4 szwadronu
Proporzec dowódcy szwadronu c.k.mProporzec dowódcy plutonu łączności
Proporzec lancowyotok czapki
Proporczyk kołnierzowy
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.372 s, memory: 16.99