WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Jednostka ognia

Na podstawie postów z forum https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=2964

Jednostka ognia jest normą kwatermistrzowską zaopatrzenia w amunicje.[1]

Jednostka ognia (j.o.) jest to pewna ilość amunicji ustalona na konkretną pojedynczą [tj. pojedynczy egzemplarz] broń, celem ułatwienia kalkulacyj i obliczeń na wyższych szczeblach dowodzenia.
(...)
Jednostka ognia ustalona na daną broń, pomnożona przez ilość broni przewidywaną etatami wojennymi, tworzy jednostkę ogniową danej broni oddziału (plutonu, kompanji, baonu, pułku, dywizji).
Dozwolone zużycie (dzienna dotacja, przewidywane zużycie) amunicji wyrażone w jednostkach ogniowych określa wyższy dowódca zwykle na jeden dzień walki.
Dla podwładnego nie stanowi ono nieprzekraczalnej granicy zużycia amunicji, które jest całkowicie podyktowane potrzebami toczonego boju.
Dozwolone zużycie służy tylko do zorjentowania podwładnego, na jak wielkie uzupełnienie amunicji liczyć może w ciągu walki i stanowi ostrzeżenie, że w razie przekroczenia go następne działania (dzień walki) będzie musiał podjąć z niepełnem wyposażeniem w amunicję.

 

Aby ułatwić obliczenie ilości amunicji, w jaką należy wyposażyć oddział lub pododdział dla każdego wzoru broni (uwzględniając jego zastosowanie) WP wprowadziło ilość amunicji, która nazywana jest jednostką ognia (w skrócie JO). W wypadku zmiany ilości uzbrojenia kwatermistrzostwo od nowa sumowało ilość broni i wyliczało konieczną dla niej amunicję.

Tabela z jednostkami ognia obowiązującymi w roku 1939[2]

 

rodzaj broniamunicjajednostka ogniapocisk% nabojówilość nabojów
pistolet9 mm20zwykły100%20
kb, kbk7,92 mm30S (lekki)96%29
P (przeciwpancerny)4%1
rkm *), lkm7,92 mm500S (lekki)96%480
P (przeciwpancerny)4%20
ckm7,92 mm2000Sc (ciężki)86%1 720
P (przeciwpancerny)10%200
Ps (przeciwpancerno-świetlny)4%80
ckm plot. i czołgowe **)7,92 mm2000Sc (ciężki)70%1 400
P (przeciwpancerny)10%200
Ps (przeciwpancerno-świetlny)20%400
km lotniczy7,92 mm3780Sc (ciężki)66,7%2520
Z (zapalający)33,3%1260
działko wz.36 (ppanc)37 mm40przeciwpancerny80%32
kruszący20%8
działko wz.37 (czołg.)37 mm40przeciwpancerny35%14
kruszący65%26
działko wz.18 (czołg.)37 mm40przeciwpancerny35%14
kruszący65%26
działko wz.36 (plot.)40 mm200kruszący-świetlny100%200
granatnik wz.3546 mm20zwykły96%19
wskaźnikowy4%1
moździerz81 mm25dużej pojemności16%4
małej pojemności80%20
wskaźnikowy4%1
armata wz.9775 mm60wz.15 ładunek normalny58%35
wz.15 ładunek zmniejszony15%9
wz.1715%9
szrapnel10%6
wskaźnikowy2%1
zapalniki113%68

armata wz.02/26 (D.A.K)

 

75 mm60wz.15 ładunek normalny70%42
szrapnel30%18
zapalniki113%68
armata wz.02/26 (Pułk Piech.)75 mm30wz.15 ładunek normalny48%14
wz.15 ładunek zmniejszony30%9
wz.1710%3
szrapne10%3
wskaźnikowy3%1
zapalniki113%34
armata wz.37 (plot.)75 mm200kruszący100%200
haubica wz.14/19P100 mm40kruszący100%40
zapalniki113%45
armata wz.13105 mm40granat stalowy100%40
ładunek miotający100%40
zapalniki113%45
armata wz.29105 mm40granat stalowy98%39
wskaźnikowy2%1
ładunek miotający100%40
zapalniki113%45
armata dalekonośna120 mm40granat wydłużony50%20
granat stalowy50%20
ładunek miotający100%40
zapalniki113%45
haubica155 mm24granat wz.1475%18
granat wz.1525%6
ładunek miotający100%24
zapalniki113%27
moździerz220 mm9kruszący78%7
półpancerny22%2
ładunek miotający100%9
zapalniki111%10
granaty ręczne ***) 3zaczepne wz.2466,6%2
obronne wz.3333,3%1

*) dla rkm wz. 28 dwa magazynki były ładowane częściową amunicją ppanc.: 11 nabojów P i 9 nabojów S

**) Kolejność taśmowania nabojów: 1 x Ps, 4 x Sc, 1 x Ps, 1 x P, 3 x Sc ...

***) 15 JO na drużynę w kompani strzeleckiej, 8 JO na pluton liniowy kawalerii, 1 JO na załogę czołgu TK

 

Jednostka ognia nie wnikała we wszystkie szczegóły, np. czy karabin nosił woźnica, amunicyjny, czy też strzelec, godząc się na pewne uproszczenia.

Kolejna tabela przedstawia pakowanie i transport amunicji[3]

Amunicjailość nabojów w skrzyncemasa skrzynki (kg)teoretyczna pojemność wagonu *)
9 mm nb P2 00030,01 000 000
7,92 mm nb S, Sc, P, Ps, Z126037 - 39472 500
37 mm nb Bofors59,08 335
37 mm nb Puteaux3328,017 721
40 mm nb Bofors1237,04 848
46 mm nb do granatnika3235,512 960
75 mm granat441,01 460
75 mm szrapnel450,01 200
81 mm granat małej pojemności Stockes414,04 280
81 mm granat dużej pojemności Stockes1086,21 740
100 mm granat355,0816
105 mm granat353,0846
105 mm ład.proch.w łusce15100,01 875
120 mm granat120,0750
120 mm ładunek prochowy32111,04 320
155 mm granat143,0348
155 mm ładunek prochowy45131,04 590
220 mm granat1140,0107
220 mm ład.prochowy119,0789
zapalniki artyleryjskie3011,040 890
granaty ręczne zaczepne4815,048 000
granaty ręczne obronne2416,022 776
zapalniki do granatów ręcznych240-?-67 920
świece dymne6094,09 240
25mm nb do rakietnicy24042,084 000

*) wagon kolejowy 15t

Dla celów strategicznych przewidywalne zużycie amunicji w razie wojny określały założenia kalkulacje. Przykładowo dla dywizji piechoty walczącej na froncie zakładono:

  • 5 dni walki słabej przy zużyciu dziennym 0,5 JO dywizyjnej piechoty i 1 JO artylerii
  • 5 dni walki intensywnej przy zużyciu dziennym 1 JO dywizyjnej piechoty i 2 JO artylerii
  • 5 dni marszów bez zużycia amunicji

Zapas amunicji dla armii i SGO był przygotowany w/g powyższych założeń na 15 dni wojny i był zdeponowany w składnicach leżących w pobliżu stacji rozdzielczych armii

 
 

 

 


  • 1) Instrukcja zaopatrywania w amunicję pułku piechoty w polu – Projekt, Dep. Piechoty MSWojsk. L.240/tjn.stud.org.32 https://www.dws.org.pl/viewtopic.php?f=56&t=2964&st=0&sk=t&sd=a&start=375#p1511876 za Ryszard Rybka i Kamil Stepan
  • 2) Dane organizacyjne i techniczne dla prac kwatermistrzowskich w polu, Warszawa 1939, Sztab Główny - Oddział IV, L.dz.1230/IV.Mob.39 za ppłk dr Krzysztof M. GAJ.
  • 3) Przeciętna ładowność zasadniczych rodzajów amunicji i opakowań - CAW - I.303.3.699 za za ppłk dr Krzysztof M. GAJ.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.291 s, memory: 16.83