WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pociąg Pancerny nr 15 - etat wojenny 1936

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Pociąg pancerny lekki

WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca pociągu
 

dowódca

 • major
    
  zastępca dowódcy
  • kapitan
    
  lekarz pociągu
  • kapitan/porucznik
    
  kierowca samochodowy
  • st. strzelec
  • samochód osobowy
  • 1 kbk z bagnetem
  ordynansi osobiści
  • 3 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  Poczet dowódcy

   

   

   

   

   

  dowódca pocztu
  • porucznik
   

   

  podoficer strzelniczy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  patrol sanitarny
   podoficer sanitarny
  • sierżant
  • wagon - izba chorych
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  sanitariusze
  • 2 strzelców
   
  • 1 pistolet
  • 2 bagnety
  sekcja łączności
   podoficer sprzętowy (radio i telemechanik)
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  goniec
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowca motocykla
  • st. strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  patrol sygnałowy
   podoficer sygnałowy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  obserwatorzy - sygnaliści
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 pistolet
  • 3 bagnet
  patrol telefoniczny (łączność wewnętrzna)
   dowódca patrolu
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol telefoniczny (zewnętrzny)
   podoficer telefoniczny
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • 3 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKD)
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • plutonowy
  • radiostacja RKD
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKB) - do łączności z zespołami drezyn, po jednym radiotelegrafiście na zmianę
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • st. strzelec
  • radiostacja RKB
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  sekcja ruchu
   kierownik pociągu
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  maszynista
  • plutonowy
  • parowóz opancerzony
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  pomocnik maszynisty
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  palacz
  • st. strzelec
  • parowóz
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  nadkonduktor
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  konduktorzy
  • 2 kaprali
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  załoga zapasowa
   strzelec czołgu
  • plutonowy
   
  • 1 rkm wz.28 (pokł)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec

   

  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  tabor kolejowy
     
  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • 2 platformy bojowe
   
  Drużyna gospodarcza
   sierżant - szef (kancelaria)
  • st. sierżant
  • wagon kryty
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  podoficer gospodarczy (magazyn techn. mund, i broni)
  • plutonowy
  • wagon kryty
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  szewc
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  krawiec
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  podoficer żywnościowy
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kucharz
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
  • wagon kuchnia
  • 3 kbk z bagnetem
  podoficer broni
  • samochód półciężarowy
  • 2 wagony kryte
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  I-wszy pluton ogniowy
   dowódca plutonu
  • porucznik
    
  zastępca dowódcy
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  I-wszy działon
   działonowy
  • plutonowy
   
  • haubica 100mm
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zamkowy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  II-gi działon
   działonowy
  • kapral
   
  • armata 75mm
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zamkowy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • plutonowy
  • kapral
  • 4 st. strzelców
  • strzelec
   
  • 7 ckm wz.08
  • 7 pistoletów
  • 7 bagnetów
  taśmowi
  • 7 strzelców
   
  • 7 pistoletów
  • 7 bagnetów

  II-gi pluton ogniowy jak I-wsz z wyjątkiem

  • dowódca randze porucznik/podporucznik
  • zastępca dowódcy w randze sierżanta
  Pluton wypadowy
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty (w składzie gosp.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutony
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  I-wszy patrol drogowo-minerski
   

  dowódca patrolu

  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca dowódcy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  minerzy
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  II-gi patrol drogowo-minerski
   dowódca patrolu
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca dowódcy
  • st. strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  minerzy
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • plutonowy
  • kapral
  • 2 st. strzelców
   
  • 4 ckm wz.08
  • 4 kbk z bagnetem[2]
  taśmowi
  • st. strzelec
  • 3 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem[2]
  drużyna strzelców
   drużynowy
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca drużynowego
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  strzelcy
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  karabinowi
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 2 strzelców
   
  • 2 r.k.m wz.28
  • 2 bagnety
  amunicyjni
  • 4 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem
  Pluton drezyn pancernych
   dowódca plutonu
  • porucznik

  uwaga

  dowódca podczas zwiadu przebywał w czołgu TK z radiostacją

   
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant

  uwaga

  zastępca podczas zwiadu przebywał w czołgu TK z radiostacją

  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty (w składzie gosp.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  1-wszy półpluton
   dowódca drezyny (czołg R)
  • plutonowy
  • czołg FT-17 na prowadnicach z
   • działkiem 37mm wz.18
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • st. strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  dowódca drezyny (czołg TK)
  • kapral
  • czołg TK/TKS na prowadnicach z:
   • c.k.m. wz.25
   • r.k.m. wz.28 (pokł.)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista czołgu TK (zamienne z dowódcą lub zastępcą)
  • st. strzelec
  • czołg TK/TKS na prowadnicach z:
   • c.k.m. wz.25
   • radiostacja RKB/C
   • r.k.m. wz.28 (pokł.)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  Pluton techniczny
   dowódca plutonu
   dowódca plutonu i składu technicznego
  • kapitan
    
  ordynans dowódcy
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  drogomistrz
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  drużyna techniczna
   sekcja ruchu
   maszynista (w parowozie)
  • sierżant
  • parowóz
  • platforma gospodarcza
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  pomocnik maszynisty
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  palacze
  • st. strzelec
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  nadkonduktor (w parowozie)
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  konduktorzy (w budkach hamulcowych)
  • kapral
  • st. strzelec
  • strzelec
   
  • 3 pistolet
  • 3 bagnet
  patrol telefoniczno - telegraficzny
   dowódca patrolu - telegrafista
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telegrafista
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • 2 strzelców
   
  • 2 pistolet
  • 2 bagnet
  załoga zapasowa (również jako obrona plot)
   celowniczy (r.k.m.)
  • st. strzelec
   
  • 1 r.k.m wz.28
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny (r.k.m.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  strzelec czołga
  • strzelec
   
  • c.k.m. wz.25 (zapasowy ?)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowcy czołga
  • 2 strzelców
  • czołg rozpoznawczy TK/TKS z
   • c.k.m. wz.25
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczy (c.k.m.)
  • strzelec
   
  • 1 c.k.m wz.08
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  taśmowy (c.k.m.)
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  drużyna warsztatowa
   dowódca drużyny - monter
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  monter
  • sierżant
  • wagon warsztatowy
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  tokarz
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  spawacz
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  elektromonter
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  puszkarz
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  rusznikarz
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kowal
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  podoficer MPS
    
  • kapral
  • wagon kryty jako magazyn MPS
  • węglarka
  • cysterna wodna
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca samochodu
  • st. strzelec
  • ciężarówka 2 tony
  • 1 kbk z bagnetem
  2 patrole reperacyjne (łącznie)
   dowódca patrolu - monter
  • plutonowy
  • 2 platformy gospodarcze
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  dowódca patrolu - elektromonter
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowcy samochodowi
  • 2 st. strzelców
  • 2 cięgniki półgąsienicowe wz.34/C4P na prowadnicy szynowej
  • 2 kbk z bagnetem
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  pozostały tabor gospodarczy
     
  • 2 wagony osobowe
  • 2 wagony kryte dla podoficerów
  • 8 wagonów krytych dla szeregowców
   
  razem:oficerowie: 9
  szeregowi: 183
  • 2 chorążych
  • 5 st. sierżantów
  • 8 sierżantów
  • 19 plutonowych
  • 26 kaprali
  • 36 st. strzelców
  • 87 strzelców

  tabor kolejowy opancerzony

  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • platformy bojowe

  czołgi - drezyny

  • 2 czołgi FT 17 z działkiem 37mm wz.18
  • 5 czołgów TK z c.k.m wz.25

  tabor kolejowy nieopancerzony

  • parowóz
  • 2 wagony osobowe
  • 15 wagonów krytych
  • 3 platformy gospodarcze
  • węglarka
  • cysterna wodna
  • wagon warsztatowy
  • wagon kuchnia
  • wagon izba chorych

  środki przewozowe

  • samochód osobowy
  • samochód ciężarowy 2 tony
  • 2 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 3 motocykle z przyczepką

  inne

  • 6 prowadnic do drezyn
  • 1 radiostacja RKD
  • 3 radiostacji RKB
  • 2 haubice 100mm
  • 2 armaty 75mm
  • 19 c.k.m. wz.08
  • 8 r.k.m wz.28
  • 113 kbk z bagnetem
  • 67 pistoletów
  • 115 sztyletów

   


  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  • 2) Uzbrojenie w kbk jest niezwykłe, zwłaszcza w porównaniu z obsługa c.k.m. z wagonami artyleryjskimi. Możliwe wytłumaczenie: obsługa c.k.m mogła wzmacniać pluton wypadowy, w wagonie szturmowym było też miejsce na trzymanie ich kbk.
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.406 s, memory: 16.99