WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Pociągów Pancernych - szkolny pociąg pancerny 2 dywizjonu

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Etat zawierał tylko kadrę szkoleniową

skład:

 • dowódca - taki sam jak w 1 dywizjonie
 • drużyna dowódcy z taborem kolejowym nieopancerzonym - taki sam jak w 1 dywizjonie
 • pluton podoficerski - taki sam jak w 1 dywizjonie
 • pluton łączności - jedna radiostacja więcej oraz wagon artyleryjski
 • pluton ogniowy z taborem kolejowym opancerzonym bez jednego wagonu artyleryjskiego
 • pluton drezyn pancernych - dodatkowa 2 radiostacje RKB
 • pluton wypadowy - taki sam jak w 1 dywizjonie
WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca pociągu
  
 • major/kapitan
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowca motocykla
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  Drużyna dowódcy

   

   

   

   

   

  sierżant-szef
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer broni - rusznikarz
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  puszkarz
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer gospodarczy
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer sprzęt. i materiałów pędnych
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  patrol reperacyjny
   monterzy czołgowo - samochodowi
  • sierżant
  • kapral
   
  • 2 pistolety
  kierowcy samochodowi
  • st. sierżant
  • sierżant
  • 2 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 2 kbk z bagnetem
  sekcja ruchu
   maszynista
  • sierżant
  • parowóz
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  pomocnicy maszynisty
  • plutonowy
  • st. strzelec
   
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  konduktor
  • kapral
  • 12 wagonów towarowych
  • platforma
  • węglarka
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  Pluton podoficerski
   dowódca plutonu
  • kapitan
    
  oficerowie instruktorzy
  • 2 poruczników/podporuczników
    
  ordynansi osobiści
  • 3 strzelców
   
  • 3 sztylety
  kierowca motocyklowi
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  instruktorzy
  • chorąży
  • sierżant
  • plutonowy
  • kapral
   
  • 4 pistolety
  • 4 sztylety
  Pluton łączności
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
  • wagon artyleryjski
   
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  zastępca dowódcy plutonu
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  instruktorzy
  • plutonowy
  • kapral
  • 2 radiostacje RKD
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  instruktorzy
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
  • radiostacja RKB
  • 3 kbk z bagnetem
  instruktorzy
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
  • radiostacja RKB
  • 3 kbk z bagnetem
  instruktorzy
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  Pluton ogniowy
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowca motocyklowy
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  maszynista
  • sierżant
  • parowóz opancerzony
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  pomocnik maszynisty
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  konduktor
  • kapral
  • wagon artyleryjski
  • wagon szturmowy
  • 2 platformy bojowe
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  instruktorzy
  • plutonowy
  • kapral
   
  • 4 ckm wz.08
  • 4 pistolety
  • 4 sztylety
  celowniczowie
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 działa 100mm
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 działa 75mm
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 6 strzelców
   
  • 4 ckm wz.08
  • 6 kbk z bagnetem
  Pluton drezyn pancernych
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowca motocyklowy
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  instruktorzy
  • sierżant
  • plutonowy
  • 4 kaprali
   
  • 6 kbk z bagnetem
  kierowcy czołgu FT-17
  • 2 st. strzelców
  • 2 czołgi FT-17 na prowadnicach
  • 2 radiostacje RKB
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  kierowcy czołgu TK
  • 2 st. strzelców
  • 2 strzelców
  • 4 czołgi TK na prowadnicach
  • 4 pistolety
  • 4 sztylety
  kierowcy motocyklowi
  • 2 strzelców
  • 2 motocykle z przyczepką
  • 2 kbk z bagnetem
  kierowcy samochodowi
  • 2 strzelców
  • 2 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 2 kbk z bagnetem
  Pluton wypadowy
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowca motocyklowy
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  instruktorzy - majstrzy
  • 2 plutonowych
   
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  minerzy
  • 2 kaprali
  • st. strzelec
   
  • 3 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 r.k.m. wz.28
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  amunicyjni
  • 4 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem
  razem:oficerowie: 8
  szeregowi: 66
  • 2 chorążych
  • 4 st. sierżantów
  • 6 sierżantów
  • 11 plutonowych
  • 12 kaprali
  • 20 st. strzelców
  • 31 strzelców

  tabor kolejowy opancerzony

  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • platformy bojowe

  tabor kolejowy nieopancerzony

  • parowóz
  • 12 wagonów towarowych
  • węglarka
  • platforma

  środki przewozowe

  • 4 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 7 motocykli z przyczepką

  inne

  • 6 prowadnic do drezyn
  • 6 radiostacji
  • 2 haubice 100mm
  • 2 armaty 75mm
  • 2 czołgi FT 17 z działkiem 37mm wz.18
  • 4 tankietki TK z c.k.m wz.25
  • 10 c.k.m. wz.08
  • 2 r.k.m wz.28
  • 42 kbk z bagnetem
  • 36 pistoletów
  • 44 sztyletów

   

   

   

   


  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.351 s, memory: 16.83