WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Bateria artylerii piechoty (Etat nr 8)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Charakterystyka etatu

Do wybuchu wojny żaden z pułków nie przeszedł na etat nr 8. Pierwsze sześć baterii w pułkach planowano wystawić w 1940 roku.

Dla baterii alternatywnie zostały przypisane działa dwóch wzorów: wz.02/26, albo wz.97

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca baterii
  
 • kapitan: dowódca baterii
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.
 
 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • strzelec: jezdny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

podoficer strzelniczy
 • kapral: podoficer strzelniczy
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
trębacz
 • st. strzelec: jezdny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
3. Sekcja zwiadowcza

 

oficer zwiadowczy i obserwacyjny
 • porucznik: oficer zwiadowczy
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.
 
 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • strzelec: jezdny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
zwiadowcy i obserwatorzy
 6 zwiadowców
 • sierżant: zwiadowca
 • 2 plutonowych: zwiadowcy
 • kapral: zwiadowca
 • 2 st. strzelców: : zwiadowcy
 • 6 koni wierzchowych
 • 5 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
wóz pod sprzęt
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowy artyleryjskie
 • wóz specjalny[1]
 • 1 kbk z bagnetem
4. Drużyna łączności

 

dowódca drużyny

 • sierżant: telefonista konny
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
1-wszy patrol telefoniczny pieszy
 dowódca patrolu
 • plutonowy: telefonista
 
 • 1 kbk z bagnetem
3 telefonistów
 • st. strzelec: telefonista
 • 3 strzelców: telefonista
 
 • 3 kbk z bagnetem
2-gi patrol telefoniczny pieszy
 dowódca patrolu
 • kapral: telefonista
 
 • 1 kbk z bagnetem
3 telefonistów
 • st. strzelec: telefonista
 • 3 strzelców: telefonista
 
 • 3 kbk z bagnetem
3-ci patrol telefoniczny pieszy jak 2-gi
4-ty patrol telefoniczny pieszy jak 2-gi
patrol telefoniczny konny
 dowódca patrolu
 • kapral: telefonista konny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
4 telefonistów
 • st. strzelec: telefonista konny
 • 3 strzelców: telefoniści konni
 • 4 konie wierzchowe
 • 4 kbk z bagnetem
wozy pod sprzęt i personel
 4 woźniców
 • 4 strzelców: taboryci
 • 8 koni pociągowych artyleryjskich
 • 4 wozy specjalne
 • 4 kbk z bagnetem
5. Rzut ogniowy baterii

 

 

 

 

 

oficer ogniowy
 • porucznik: oficer baterii
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.
 
 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • strzelec: jezdny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer zaprzęgowy
 • sierżant: zaprzęgowy
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
podoficer amunicyjny
 • plutonowy: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
puszkarz[2]
 • sierżant: puszkarz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
patrol sanitarny
 dowódca patrolu
 • plutonowy: sanitariusz
 • koń wierzchowy
 • 1 bagnety
2 sanitariuszy
 • 2 strzelców: sanitariusz
 
 • 2 bagnety
podoficer weterynaryjny
 • plutonowy: weterynarz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
wóz pod sprzęt do maskowania
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem
I-wszy pluton

 

dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik: oficer baterii
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.
 
 • 1 kbk z bagnetem
1-wszy  działon

 

działonowy
 • plutonowy: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
jaszczowy
 • kapral: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
obsługa działa i jaszcza
 • 2 st. strzelców: arm.
 • 4 strzelców: arm.
 • jaszcz
 • 1 działo 75 mm,
 • 6 kbk z bagnetem
jezdni i konie
 • 2 st. strzelców: jezdny
 • 4 strzelców: jezdny
 • 12 koni pociągowych artyleryjskich
 • 6 kbk z bagnetem
2-gi  działon jak 1-wszy
II-gi pluton jak I-wszy
drużyna k.m.

 

dowódca drużyny
 • plutonowy: k.m.
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
obsługa, wozy pod k.m., amunicje i obsługę
 • 2 st. strzelców: k.m.
 • 4 strzelców: k.m.
 • 4 konie pociągowe taborowe, 2 wozy specjalne
 • 2 c.k.m
 • 4 kbk z bagnetem
 • 4 bagnety
6. Pluton amunicyjny

 

dowódca plutonu
 • plutonowy: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
obsługa amunicji
 • st. strzelec: arm.
 • 2 strzelców: arm.
 
 • 3 kbk z bagnetem
jaszcze
 • 12 strzelców: jezdny
 • 24 konie pociągowe artyleryjskie
 • 4 jaszcze
 • 12 kbk z bagnetem
7. Drużyna gospodarcza

 

sierżant - szef
 • st. sierżant: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
podoficer gospodarczy
 • kapral: administracja
 
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer furażowy
 • kapral: arm.
 • koń wierzchowy
 • kbk z bagnetem
zapasowa obsługa i konie
 • 3 strzelców: arm.
 • 3 strzelców: jezdny
 • 6 koni pociągowych artyleryjskich
 • 6 kbk z bagnetem
kucharze i kuchnia polowa
 2 kucharzy
 • st. strzelec: kucharz
 • strzelec: kucharz

 

 • 2 kbk z bagnetem
jezdny i woźnica
 • strzelec: jezdny
 • strzelec: woźnica
 • 4 konie pociągowe artyleryjskie
 • kuchnia polowa 4-konna
 • 2 kbk z bagnetem
rzemieślnicy
 3 podkuwaczy
 • plutonowy: podkuwacz
 • kapral: podkuwacz
 • strzelec: podkuwacz
 
 • 3 kbk z bagnetem
2 rymarzy
 • 2 strzelców: rymarz
 
 • 3 kbk z bagnetem
krawiec
 • strzelec: krawiec
 
 • 1 kbk z bagnetem
szewc
 • strzelec: szewc
 
 • 1 kbk z bagnetem
tabor
 7 woźniców
 • 7 strzelców: taboryci
 • 14 koni pociągowych taborowych
 • 7 wozów taborowych, w tym:
  • wóz kancelaryjno-bagażowy
  • wóz przykuchenny
  • 3 wozy furażowe
  • 2 wozy narzędziowe
 • 7 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 5

podoficerowie: 31

 • 1 st. sierżant
 • 4 sierżantów
 • 13 plutonowych
 • 13 kaprali

szeregowcy: 128

 • 28 st. strzelców
 • 100 strzelców

razem: 164

konie: 150
 • 38 koni wierzchowych
 • 92 konie pociągowe artyleryjskie
 • 20 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 7 wozów specjalnych[3]
 • 8 wozów taborowych
 • 8 jaszczy
 • 1 kuchnia polowa
 • 4 działa 75mm
 • 2 c.k.m.
 • 137 kbk z bagnetem
 • 15 pistoletów
 • 7 bagnetów

Przy zamianie wozów taborowych i specjalnych dwukonnych na jednokonne należy przyjąć: 2 wozy pod sprzęt sekcji zwiadowczej, 8 wozów pod sprzęt i personel drużyny łączności, 2 wozy pod sprzęt do maskowania, 4 wozy pod amunicje i obsługę drużyny k.m., 2 wozy kancelaryjno - bagażowe, 2 wozy przykuchenne, 5 wozów furażowych, 3 wozy narzędziowe. W tym wypadku stan etatowy zwiększy się o 13 strzelców, 13 kbk z bagnetem, 8 koni pociągowych taborowych, a zmniejszy się o 10 koni pociągowych artyleryjskich.

Bateria artylerii piechoty
Bateria artylerii piechoty

Amunicja do armat

Wyposażeniem plutonów amunicyjnych miały być jaszcze wz.1910, stosowane w kolumnach amunicyjnych dyonów artylerii lekkiej. Był to jaszcz typu gniazdowego o pojemności 140 naboi (w tym 40 w przodku). Wysokość JO dla armaty piechoty w baterii ustalono na 60 naboi. Należność baterii wynosiła 16 JO, czyli po 4 JO na każde działo. Dawało to łącznie 960 naboi. W działonach przewożono zapas 8 JO. Pluton amunicyjny zabezpieczał przewóz kolejnych 8 JO, tj. 480 naboi. Wymagało to przewiezienia 120 naboi w zaprzęgu, czyli o 20 naboi mniej niż wynosiła rzeczywista pojemność jaszcza.


 • 1) W razie braku wozu specjalnego może być użyty wóz taborowy.
 • 2) Równocześnie podoficer broni i gazowy.
 • 3) W razie braku wozów specjalnych mogą być użyte wozy taborowe dwukonne.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.295 s, memory: 16.99