WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Kompania kolarzy ON typu "KS" (Etat Nr 11)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej
  
  
 • niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca)[1]
 • 1 motocykl lub łazik
 
2. Poczet dowódcy
 obserwatorzy
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 2 rowery
 • 2 kbk
 • 1 rakietnica
gońcy grajkowie
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
telefoniści
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 • 2 rowery
 • aparat do włączania się do linii stałej
 • 2 kbk
sekcja sanitarna
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 4 szeregowców
 • 6 rowerów
 
patrol zwiadowców gazowych
 • 2 podoficerów
 • szeregowiec
 • 3 rowery
 • 3 kbk
razem poczet dowódcy
 • podoficerowie rezerwy: 7
 • szeregowcy: 9
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • rowery: 16
 • kbk: 10
 • rakietnica: 1
3. Pluton strzelecki
 

dowódca plutonu

 • porucznik lub podporucznik rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]

zastępca dowódcy plutonu

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk

obserwator

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
 • 1 rakietnica
1-wsza drużyna   
 

drużynowy

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk

karabinowy r.k.m.

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk

celowniczy r.k.m.

 • szeregowiec
 • 1 rower
 • 1 r.k.m.

amunicyjny r.k.m.

 • 2 szeregowców
 • 2 rower
 • 2 kbk

strzelcy[3]

 • 2 podoficerów rezerwy
 • 11 szeregowców
 • 2 rower
 • 2 kbk

2-ga i 3-cia drużyna jak 1-wsza

 • podoficerów rezerwy: 8
 • szeregowców: 28
 • rowery: 36
 • r.k.m: 2
 • kbk: 34

razem pluton strzelecki

 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 14
 • szeregowców: 42
 • rowery: 57
 • r.k.m.: 3
 • kbk: 53
 • pistolety: 1[2]
 • rakietnica: 1
4. Pluton c.k.m.
 

dowódca plutonu

 • chorąży służby stałej
 • podoficer rezerwy (kierowca)
 • 1 motocykl
 • 1 kbk

zastępca dowódcy plutonu

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk

obserwator

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
 • 1 rakietnica

pomocnik rusznikarza

 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
1-wszy karabin   
 

karabinowy

 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk

celowniczy

 • podoficer rezerwy
 
 • 1 c.k.m.
 • 1 pistolet[2]

taśmowy

 • szeregowiec
 
 • 1 kbk

amunicyjni

 • 2 szeregowców
 
 • 2 kbk

pomocniczy

 • 1 szeregowiec
 
 • 1 kbk

motocykle pod c.k.m. i amunicje

 • 2 podoficerów rezerwy[4]
 • niższy funkcjonariusz państwowy[1]
 
 • 2 kbk
2-gi i 3-ci karabin jak 1-wszy za wyjątkiem kierowców: wszyscy z rezerwy O.N.
 • podoficerów rezerwy: 10
 • szeregowców: 8
 • motocykli: 6
 • c.k.m: 2
 • kbk: 16
 • pistolet: 2[2]
razem pluton c.k.m.
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 18
 • szeregowców: 12
 • motocykle: 10
 • rowery: 3
 • r.k.m.: 3
 • kbk: 27
 • pistolety: 3[2]
 • rakietnica: 1
5. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • podoficer zawodowy lub kontraktowy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
podoficer gospodarczy
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
podoficer broni i gazowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
mechanicy
w tym 1 samochodowy i 1 rowerowy
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 2 rowery
 • 2 kbk
kucharze i kuchnia
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 • 2 rowery
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
tabor
 • podoficer rezerwy[4]
 • niższy funkcjonariusz państwowy (kierowca)[1]
 • 2 samochody ciężarowy względnie półciężarowe
 • 1 kbk
razem drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 6
 • szeregowcy: 1
 • niższy funkcjonariusz państwowy: 1
 • samochody ciężarowy względnie półciężarowe: 2
 • rowery: 7
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 7
 • pistolety: 1[2]
razem kompania
 • oficerów zawodowych: 1
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów zawodowych: 2
 • podoficerów rezerwy: 45
 • szeregowców:64
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 3[1]
 • motocykl lub łazik: 11
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 2
 • rowery: 83
 • kuchnia polowa: 1
 • c.k.m: 3
 • r.k.m.: 3
 • kbk: 97
 • pistoletów: 5[2]
 • rakietnica: 1

uwagi:

 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
 3. Rozmieszczenie obsługi k.m.:
 • na 1-wszym motocyklu: karabinowy, celowniczy, kierowca
 • na 2-gim motocyklu: taśmowy, 1-wszy amunicyjny, kierowca
 • na 3-cim motocyklu: 2-gi amunicyjny, pomocniczy, kierowca

 • 1) Stali kierowcy dla utrzymania sprzętu.
 • 2) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 3) W tym strzelcy wyborowi oraz na każda drużynę strzelec wyszkolony jako mechanik rowerowy.
 • 4) Kierowcy motocykla: podoficerowie lub strzelcy rezerwy. O.N. tylko na czas ćwiczeń względnie alarmu.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.313 s, memory: 16.99