WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Piechota

Piechota II RP - jedna z trzech broni głównych (obok artylerii i kawalerii).

Podczas pokoju istniało 90 regularnych (czynnych) pułków piechoty. Jednostki te stanowiły najliczniejszy element Wojska Polskiego.

Pułki nosiły różne nazwy, choć strukturą nie różniły się. Były też oddzielnie numerowane: Pułki Piechoty nosiły numery 1 do 45 i od 48 do 86, a Pułki Strzelców Podhalańskich numery od 1 do 6.

W numeracji jest przerwa. W 1921 roku 46 pp otrzymał nazwę 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, 47 pp otrzymał nazwę 6 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Innymi jednostkami zaliczanymi do piechoty to:

  • Bataliony Strzelców (3)
  • Batalion Stołeczny
  • Kadry Zapasowe Piechoty (10)
  • Bataliony KOP
  • Szkoły i centra wyszkolenia

Dodatkowo, tuż przed wojną zaczęły powstawać nowe jednostki piechoty jak: Bataliony Strzelców Morskich i Pułki Piechoty KOP

Piechota zorganizowana była w 30 dywizji piechoty rozlokowanych na terenie dziesięciu Okręgów Korpusów (po trzy dywizje w każdym okręgu).

Organem dowodzenia ministra Spraw Wojskowych w sprawach piechoty był Departament Piechoty.

Barwy piechoty to kolor granatowy i żółta wypustka (granatowo-żółte proporczyki).

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.301 s, memory: 16.99