WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon artylerii konnej - Bateria ogniowa

Etat w oparciu dane z książki: P.Zarzycki Artyleria konna w 1939 r. określone przez autora jako przybliżone.
Materiały opracował Przemo z Forum Drugiej Wojny Światowej.

Bateria ogniowa DAK
Bateria ogniowa DAK

Ogółem

Stan osobowy:

 • 5 oficerów
 • 26 podoficerów
 • 131 szeregowców

Konie, środki transportu i wyposażenie:

 • 194 konie
 • 2 taczanki
 • kuchnia polowa
 • kuźnia polowa
 • 9 wozów taborowych

Uzbrojenie:

 • 4 armaty 75 mm wz. 02/26 z przodkami
 • 4 jaszcze z przodkami
 • 2 lkm
 • 129 karabinków (kbk)
 • 32 pistolety

Działon

Obsługa działa

Działon
Działon

 • działonowy: ogniomistrz, dowodził całością działonu, po zajęciu stanowiska strzeleckiego pozostawał przy dziale i jaszczu
 • jaszczowy: kapral, zastępca działonowego, podczas marszu dowodził jaszczem, po zajęciu stanowiska ogniowego obejmował dowodzenie nad zaprzęgami i koniowodami
 • celowniczy: zajmował się celowaniem działa
 • kierowniczy: stosownie do wskazówek celowniczego nadawał działu kierunek za pomocą drążka celowniczego (zgrubne ustawienie działa)
 • zamkowy: oddawał strzał,przeczyszczał i smarował przewód lufy
 • ładowniczy: nabijał działo
 • amunicyjny: lub inna nazwa nastawczy, uzbrajał pociski i nastawiał zapalniki
 • 2 wręczycieli: wyjmowali z jaszcza i podawali do amunicyjnego pociski zespolone z łuską
 • 6 jezdnych: prowadzili zaprzęgi. Każdy jezdny kierował dwoma końmi: wierzchowym i podręcznym
 • 4 koniowodów: prowadzili konie kanonierów po speszeniu

Łącznie obsługa działonu to 19 żołnierzy

Z ilością obsługi działa panuje pewien bałagan w źródłach. Liczba waha się od 5 do 7. Zwykle wręczyciele zaliczani są do obsługi jaszcza, a nie działa, zapomina się też o działonowym.
To podział bardzo sztuczny, jedynym wyróżnikiem wręczycieli jest to, że w marszu jechali za jaszczem, a nie działem.

Na stanowisku ogniowym jaszcz był ustawiany w linii z działem z jego lewej strony w odległości 1/2 średnicy koła, obsługa działa na stanowisku ogniowym to 8 osób

W działonie było 25 koni

Zapas amunicji

 • przodek (x2): 32 naboje
 • jaszcz: 64 naboje

razem w działonie: 128 nabojów


Sekcja łączności

Planowana rozbudowa

 • faza I nie rozbudowywano łączności baterii (rozbudowa w dywizjonie)
 • faza II baterie miano wyposażyć w dwie radiostacje (rozpoczęta w 1939)
 • faza III baterie miano wyposażyć w trzecią radiostację (plan zakończenia: 1941)

Zwiad baterii ogniowej

Zwiad baterii dołączał do oddziału, który bateria miała wspierać, skąd kierował ogniem baterii. Nie wiem czy wóz sprzętowy pozostawał z drużyną gospodarczą czy jechał na pierwszą linię. W opisie było wyliczone 12 zwiadowców. Nie wiem czy słusznie podzieliłem ich na 7 zwiadowców i 5 koniowodów.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.295 s, memory: 16.99