WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Pluton łączności z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Pluton łączności
Pluton łączności

Stan osobowy:

 • 1 oficer

 • 12 podoficerów

 • 39 szeregowców

Uzbrojenie:
 • 41 karabinków (kbk)
 • 11 pistoletów
 • 38 szabel

Poczet dowódcy
Szyk plutonu łączności
Szyk plutonu łączności

 • dowódca pocztu: plutonowy, nazwa regulaminowa: podoficer prawoskrzydłowy
 • podczas akcji wchodził automatycznie w skład pocztu dowódcy pułku, jako goniec do dowódcy plutonu łączności
 • trębacz: kapral, pełnił również funkcje gońca dowódcy plutonu, wyposażenie dodatkowe to para chorągiewek kolorowych w pochwie przy pasie do sygnalizacji ręcznej oraz rakietnica
 • pozostali: luzak dowódcy plutonu

Patrol telefoniczny juczny (x2)

 • dowódca patrolu: kapral - aparat telefoniczny, blok meldunkowy
 • tyczkowy: tyczka do zawieszania kabla w formie lancy posiadającej zamiast grotu otwarte oko stalowe
 • kablowy: aparat telefoniczny, dwupalcowa rękawica skórzana na lewą rękę, używana podczas zwijania kabla
 • koń juczny: 4 bębny kabla telefonicznego (po 750m), nosidła do zwijania i rozwijania kabla
 • pozostali: 2 koniowodów, koń juczny z lewej, żeby łatwiej wyciągnąć szablę, w szyku dwójkowym druga parę tworzył tyczkowy i kablowy

Patrol telefoniczny taczankowy (x2)

 • dowódca patrolu: kapral - aparat telefoniczny, blok meldunkowy
 • tyczkowy: tyczka do zawieszania kabla w formie lancy posiadającej zamiast grotu rososzkę
 • kablowy: (na taczance, bez szabli) aparat telefoniczny, dwupalcowa rękawica skórzana na lewą rękę, używana podczas zwijania kabla
 • taczanka: 4 bębny kabla telefonicznego (po 750m), nosidła do zwijania i rozwijania kabla, urządzenie pozwalające rozwijać kabel podczas jazdy
 • pozostali: koniowodny, woźnica (woźnica bez szabli)

Patrol łączności z lotnikiem

 • dowódca patrolu: kapral - linki i torebki maldunkowe, blok meldunkowy
 • płachtowy: zestaw płacht
 • sygnaliści:
 • (2) zestaw przechwytywacze
 • pozostali: 2 koniowodów

Patrol radiowy (x2)

 • dowódca patrolu: kapral - blok meldunkowy
 • radiotelegrafista: jechał konno jeżeli radiostacja była włączona w jedną sieć radiową. Jeżeli radiostacja włączała się w drugą to przesiadał się na przodek taczanki i prowadził nasłuch na jedna sieć używając oddzielnego odbiornika radiowego. W momencie gdy stacja była wzywana, zawiadamiał stacyjnego, po czym zamieniali się sieciami.
 • stacyjny: nazwa formalna: radiotelegrafista stacyjny - obsługiwał radiostację główną N.2.
 • prądnicowy: radiostacja N.2 pracowała w trybie nadawczym tylko na prądzie wytwarzanym z prądnicy, część odbiorcza dodatkowo mogła pracować z baterii
 • pozostali: koniowód, woźnica

Wóz sprzętowy

 • dowódca obsługi centrali: kapral - blok meldunkowy
 • telefonista:
 • (2) obsługiwali łącznicę
 • na wozie: łącznica telefoniczna, 4 aparaty telefoniczne, 4 bębny kabla telefonicznego po 750 m, stalowe uziemiacze, narzędzia do reperacji sprzętu, sprzęt do urządzenia centrali telefonicznej (siekiery, gwoździem izolatory)
 • pozostali: koniowód, woźnica

Funkcyjni

 • zastępca dowódcy plutonu: wachmistrz
 • podoficer sprzętowy: plutonowy
 • pozostali: koniowód

Zmotoryzowane środki łączności

 • 2 gońców na motocyklach: jeden z gońców wchodził w skład pocztu d-cy pułku, drugi był w dyspozycji d-cy plutonu łączności. Obaj gońcy byli jednak na etacie plutonu łączności.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.275 s, memory: 16.11