WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Pluton k.m. w batalionach typu II i III (Etan Nr 8)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Charakterystyka oddziału
 
Pluton k.m występował jako fragment etatu batalionu typu II i III. Etat jest zbliżony do etatu plutonu k.m. pułku piechoty.
 
Skład
 • dowódca plutonu
 • poczet dowódczy z biedkami amunicyjnymi
 • 3 karabiny
 
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1) Dowódca plutonu
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[1]
2) Poczet dowódcy   
 zastępca dowódcy plutonu
 • chorąży zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[1]
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
oceniacz odległości
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
pomocnik rusznikarza
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
biedki amunicyjne
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 2 biedki amunicyjne
 • 2 kbk
3) Pierwszy karabin   
 karabinowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
celowniczy
 • st. strzelec
 
 • 1 c.k.m.
pomocniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
taśmowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
2 amunicyjnych
 • 2 szeregowców
 
 • 2 kbk
woźnica
 • szeregowiec
 • 1 koń taborowe pociągowy[2]
 • 1 biedka sprzętowa
 • 1 kbk
4) Drugi i trzeci karabin jak pierwszy
 • podoficerów rezerwy: 4
 • szeregowców: 10
 • konie: 2[2]
 • biedki sprzętowe: 2
 • c.k.m: 2
 • kbk: 12
razem pluton k.m.
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 7
 • szeregowcy: 19
 • konie: 7[2]
 • biedki sprzętowe: 3
 • biedki amunicyjne: 2
 • rowery: 1
 • c.k.m: 3
 • kbk: 23
 • pistolety: 2[1]

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.296 s, memory: 16.83