WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (R 35) - Kompania czołgów lekkich (etat nr 3)

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk [1]

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - 1 kapitan
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • kierowca czołga - 1 kapral
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • goniec - 1 st. pancerny
 • kierowca motocykla - 1 pancerny
 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 samochód osobowo-terenowy Laffly S15R,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 4 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
I-wszy pluton czołgów
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - 1 porucznik/podporucznik
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • kierowca czołga - 1 kapral
 • kierowca motocykla - 1 st. pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111.
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
załogi czołgów
 • zastępca dowódcy plutonu - 1 sierżant
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • 2 kierowców czołgów - 2 kaprali
 • 2 czołgi R 35, każdy uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm.
 • 4 pistolety
II-gi pluton jaki I-wszy
III-ci pluton jaki I-wszy
IV-ci pluton jaki I-wszy
Drużyna techniczno-gospodarcza
 szef kompanii
 • st. sierżant
 
 • 1 pistolet
pdf. sprzętowy
 • sierżant
 
 • 1 pistolet
pdf. broni i gazowy-rusznikarz
 • plutonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
puszkarz
 • kapral
 
 • 1 kbk z bagnetem
kuchnia
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 • 1 przyczepa kuchenna (kuchnia polowa typowa - wz.31/s)
 • 2 kbk z bagnetem
kierowcy
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton
 • 2 kbk z bagnetem
patrole reperacyjne
 • dowódca I patrolu - mechanik czołgowy - 1 sierżant
 • dowódca II patrolu - mechanik czołgowy - 1 plutonowy
 • 2 elektromechaników samochodowych - 2 kaprali
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych
 • 2 ciężarówki terenowe wz.34 (półgąsienicowe)
 • 2 przyczepy paliwowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 4 pistolety
razem:

oficerowie: 5

szeregowi: 75

 • 1 st. sierżant
 • 6 sierżantów
 • 11 plutonowych
 • 16 kaprali
 • 6 st. pancernych
 • 12 pancernych
 • 13 czołgów R 35
 • 1 samochód osobowo-terenowy
 • 2 samochody ciężarowe o kategorii ładowności do 2 ton
 • 2 samochody ciężarowe wz.34
 • 5 motocykli Sokół 1000 M111
 • 1 kuchnia polowa
 • 2 przyczepy paliwowe
 • 13 działek 37mm (w czołgach),
 • 13 c.k.m. 7,5mm Reibel (w czołgach),
 • 18 kbk z bagnetem,
 • 34 pistolety,

Kompania czołgów lekkich
Kompania czołgów lekkich


 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.296 s, memory: 16.83