WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Brygada kawalerii - Szwadron kolarzy z 1936

Ppłk br. panc. Krzysztof M. Gaj, Rafał Białkowski, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk
podstawa opracowania: L.dz.720/mob.36

rysunki Marek Gabryszuk

WyszczególnienieRanga: funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1) Dowódca szwadronu
  
 • rotmistrz: dowódca
 • 2 strzelców:
  • kierowca motocyklowy
  • ordynans osobisty
 • 1 motocykl z koszem
 • 2 kbk z bagnetem
2) Poczet dowódcy
 obserwatorzy
 • kapral
 • st. strzelec
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
gońcy
 • st. strzelec
 • 2 strzelców
 • 3 rowery
 • 3 kbk z bagnetem
telefoniści
 • st. strzelec
 • strzelec
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
patrol sanitarny
 • kapral: podoficer sanitarny
 • 2 strzelców: sanitariusze
 • 3 rowery
 • 3 bagnety
patrol przeciwgazowy
 • kapral: zwiadowca gazowy
 • st. strzelec: zwiadowca gazowy
 • strzelec: zwiadowca gazowy
 • 3 rowery
 • 3 kbk z bagnetem
3) I-wszy pluton liniowy
 dowódca z pocztem
 • porucznik/podporucznik: dowódca plutonu
 • wachmistrz: zastępca dowódcy plutonu
 • plutonowy: podoficer zafrontowy
 • st. strzelec: obserwator-goniec
 • strzelec: ordynans osobisty
 • 5 rowerów
 • 3 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
1-wsza sekcja liniowa
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. strzelec
 • 5 strzelców
 • 6 rowerów
 • 6 kbk z bagnetem
2-ga sekcja liniowa jak 1-wsza
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. strzelec
 • 5 strzelców
 • 6 rowerów
 • 6 kbk z bagnetem
1-wsza sekcja r.k.m
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. strzelec: celowniczy
 • 5 strzelców
 • 6 rowerów
 • 1 r.k.m
 • 5 kbk z bagnetem
2-ga sekcja r.k.m jak 1-wsza
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. strzelec: celowniczy
 • 5 strzelców
 • 6 rowerów
 • 1 r.k.m
 • 5 kbk z bagnetem
4) II-gi pluton jak I-wszy pluton liniowy
5) III-gi pluton jak I-wszy pluton liniowy
6) Drużyna gospodarcza
 wachmistrz-szef
 • st. wachmistrz
 • rower
 • 1 pistolet
podoficer broni i gazowy-rusznikarz
 • plutonowy
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer sprzętowy-mechanik rowerowy
 • plutonowy
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer gospodarczy
 • plutonowy
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
kucharze
 • st. strzelec
 • strzelec
 
 • 2 kbk z bagnetem
szewc, krawiec
 • 2 strzelców
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
tabor
 • 6 strzelców: taboryci
 • 10 koni
 • 5 wozów taborowych parokonnych
 • kuchnia polowa parokonna
 • 6 kbk z bagnetem
razem

oficerowie: 4

szeregowi: 113

 • 1 st.wachmistrz
 • 3 wachmistrzów
 • 6 plutonowych
 • 15 kaprali
 • 20 st. strzelców
 • 68 strzelców

konie: 12

środki transportu:

 • motocykl z koszem
 • 107 rowerów
 • 5 wozów taborowych parokonnych

Wyposażenie:

 • 1 kuchnia polowa parokonna,

 

 • 6 r.k.m.
 • 100 karabinków z bagnetem
 • 4 pistolety skarbowe
 • 9 bagnetów

W przypadku braku wozów parokonnych stosowano zaprzęgi jednokonne. Wówczas stan osobowy podnosił się o 5 strzelców i 5 kbk z bagnetem, a 5 wozów parokonnych zmieniano na 10 wozów jednokonnych.

Szwadron kolarzy - 1936 rok
Szwadron kolarzy - 1936 rok
Żołnierze przewozili broń na ramie roweru. Sylwetki przedstawione na obrazkach mają broń narysowaną na plecach (funkcyjni) lub w ręku (liniowi). Nie należy tego porównywać do rzeczywistego szyku kolarzy – rysunek jest czysto poglądowy – w rzucie z góry broń zawieszona na ramie roweru byłaby niewidoczna i nie sposób byłoby odróżnić kbk do rkm.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.327 s, memory: 16.99