WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Pociągów Pancernych - dowództwo

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Obowiązywał w 1 i 2 Dywizjonie pociągów pancernych

 

WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca dywizjonu
 dowódca dywizjonu
 • pułkownik w 1 dywizjonie
    
  • podpułkownik w 2 dywizjonie
  zastępca dowódcy dywizjonu
  • major
    
  ordynansi osobiści
  • 2 strzelców
   
  • 2 sztylety
  Drużyna dowódcy

   

   

   

   

   

  adiutant dywizjonu
  • kapitan/porucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kanceliści
  • st. sierżant
  • sierżant
   
  • 2 sztylety
  kancelista - maszynista[2]
  • kapral
   
  • 1 sztylet
  goniec
  • st. strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowca samochodu
  • kapral
  • samochód osobowy
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  Kwatermistrzostwo

   

  kwatermistrz

   

  kwatermistrz
  • major
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kancelista
  • sierżant
   
  • 1 sztylet
  kancelista - maszynista[2]
  • kapral
   
  • 1 sztylet
  goniec
  • st. strzelec
   
  • 1 sztylet
  kierowcy motocyklowi
  • 2 strzelców
  2 motocykle z przyczepką
  • 2 kbk z bagnetem
  oficer ewidencji personalnej
   oficer ewidencji personalnej
  • kapitan
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kanceliści
  • st. sierżant
  • plutonowy
   
  • 2 sztylety
  oficer administracyjno-materiałowy
   oficer administracyjno-materiałowy
  • kapitan
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  zastępca oficera admin.mat.
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer broni i amunicji
  • sierżant
   
  • 1 sztylet
  pdf magaz., opał. i sprzętu kwat.
  • sierżant
   
  • 1 sztylet
  magazynier
  • plutonowy
   
  • 1 sztylet
  pomocnik magazyniera
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  administrator koszar
  • st. sierżant
   
  • 1 sztylet
  oficer żywnościowy
   oficer żywnościowy
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  komendant stołówki dywizyjnej
  • plutonowy
   
  • 1 sztylet
  goniec
  • st. strzelec
   
  • 1 sztylet
  płatnik
   płatnik
  • kapitan/porucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  podoficer rachunkowy
  • sierżant
   
  • 1 sztylet
  pisarz
  • plutonowy
   
  • 1 sztylet
  lekarz
   lekarz
  • kapitan/porucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  razem:oficerowie: 8
  szeregowi: 22
  • 2 chorążych
  • 3 st. sierżantów
  • 5 sierżantów
  • 4 plutonowych
  • 3 kaprali
  • 3 st. strzelców
  • 12 strzelców
  środki przewozowe:
  • 1 samochód osobowy
  • 3 motocykle z przyczepką
  • 4 kbk z bagnetem
  • 3 pistolety
  • 28 sztyletów

  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  • 2) Posiada umiejętność pisania na maszynie.
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.343 s, memory: 16.99