WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Barwy kawalerii - 27 Pułk Ułanów

Proporce 27 Pułku Ułanów

--- żółto-białe z biało-granatowym paskiem ---

Proporzec dowódcy pułku
Proporzec dowódcy 1 szwadronuProporzec dowódcy 3 szwadronu
Proporzec dowódcy 2 szwadronuProporzec dowódcy 4 szwadronu
Proporzec dowódcy szwadronu c.k.mProporzec dowódcy plutonu łączności
Proporzec lancowyotok czapki
Proporczyk kołnierzowy

Proporzec dowódcy pułku miał odwrócony układ barw czterech kwadratów. Barwy były odwrócone, żeby żółty kwadrat nie zlewał się z żółtą górna płachtą. Na taki układ zezwalali na podstawie prawa zwyczajowego dowódcy 9BK, SBK i Nowogródzkiej Brygady z Baranowicz z okresu II RP. 1920-1939 r. Informacje otrzymałem od Pana Macieja, syna rtm. Zdzisława Nurkiewicza "Nocy-Nieczaja", dowódcy 27 Pułku Ułanów AK.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.306 s, memory: 16.83