WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron gospodarczy (etat nr 2)

WyszczególnienieRanga: specjalność - funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
    
1. Dowódca szwadronu
  
 • rotmistrz
 • 2 ułanów:
  • ordynans osobisty
  • luzak
 • 2 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla

Uwagi:

 • Dowódca szwadronu jest jednocześnie oficerem taborowym pułku
2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

wachmistrz-szef
 • st. wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
podoficer weterynaryjny
 • wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 szabla
podoficer furażowy
 • kapral
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
podoficer gospodarczy
 • plutonowy
 
 • 1 pistolet skarbowy
podoficer broni i gazowy
 • kapral
 
 • 1 pistolet skarbowy

patrol sanitarny[1]

 • kapral: dowódca patrolu
 • 2 ułanów: sanitariusze
 • 4 konie wierzchowe
  • w tym jeden z jukami
 • 1 pistolet skarbowy
 • 3 szable
3. Drużyna gospodarcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podkuwacze
 • majster wojskowy[2]: podkuwacz
 • st. ułan: podkuwacz
 
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 bagnet
kucharze
 • st. ułan: kucharz
 • ułan: kucharz
 
 • 2 bagnety
kucharze stołowni oficerskiej
 • 3 ułanów: kucharze
 
 • 3 bagnety
kuchnia polowa
 • 2 ułanów: jezdni kuchni polowej
 • 4 konie taborowe pociągowe
 • kuchnia polowa (wz.23, wz.23a lub wz 31) z przodkiem
 • 2 kbk z bagnetem
tabor
 • 7 ułanów: woźnice
 • 14 koni taborowych pociągowych
 • 7 wozów taborowych parokonnych
  • wóz stołownia oficerska
  • wóz przykuchenny
  • wóz kancelaryjno-bagażowy
  • 4 wozy furażowe

 

 • 7 kbk z bagnetem
4. Tabor dowództwa pułku
 bryczki
 • 2 ułanów: woźniców
 • 4 koni taborowe pociągowe
 • 2 bryczki
 • 2 kbk z bagnetem
wozy taborowe
 • 6 ułanów: woźniców
 • 12 koni taborowych pociągowych
 • 6 wozów taborowych parokonnych
  • wóz płatnika
  • wóz sanitarny
  • wóz weterynaryjny
  • wóz amunicyjny
  • 2 wozy kacelaryjno-bagażowe

 

 • 6 kbk z bagnetem
sklep polowy
 • st. ułan: obsługa sklepu polowego
 • ułan: woźnica
 • 2 konie taborowe pociągowe
 • sklep polowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 bagnet
 

Uwagi:

 • Wątpliwości budzi pozostawienie dwóch bryczek w etacie. Po przydzieleniu dowódcy pułku samochodu (patrz etat nr 1), jedna bryczka powinna zostać skreślona, a cały etat nr 2 pomniejszony o 2 konie T, 1 ułana, oraz 1 kbk z bagnetem. Na dostępnym w CAW arkuszu, takiej korekty jednak nie zrobiono.
5. Warsztaty pułku
 rusznikarze
 • majster wojskowy[3]
 • st. ułan
 
 • 1 pistolet skarbowy
 • 1 bagnet
kowale
 • kapral
 • st. ułan
 
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 bagnet
kołodzieje
 • st. ułan
 • ułan
 
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 bagnet
krawcy
 • st. ułan
 • ułan

 

 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 bagnet

tabor

 • 2 ułanów: woźnice
 • 4 konie taborowe pociągowe
 • 2 wozy taborowe
 • 2 kbk z bagnetem
6. Tabor żywnościowy pułku
 1-wsza sekcja
 • kapral: sekcyjny
 • st. ułan: woźnica
 • 18 ułanów: woźniców
 • 38 koni taborowych pociągowych
 • 19 wozów taborowych parokonnych
  • 18 wozów żywnościowych oddziału (WŻO)
  • wóz mięsny oddziału (WMO)

 

 

 • 20 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
2-ga sekcja
 • kapral: sekcyjny
 • st. ułan: woźnica
 • 17 ułanów: woźniców
 • 36 koni taborowych pociągowych
 • 18 wozów taborowych parokonnych (WŻO)
 • 19 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
razem:oficerowie: 1
szeregowi: 87
 • st.wachmistrz,
 • 3 wachmistrzów
 • 1 plutonowy
 • 7 kaprali
 • 8 st. ułanów
 • 67 ułanów
konie: 125
 • 11 koni wierzchowych
  • w tym 1 pod juki
 • 114 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 2 bryczki parokonne
 • 53 wozy taborowe parokonne

wyposażenie

 • 1 kuchnia polowa czterokonna
 • 65 karabinków z bagnetem
 • 7 pistoletów skarbowych
 • 13 bagnetów
 • 9 szabel

 

Szwadron gospodarczy
Szwadron gospodarczy


 • 1) Patrol był równocześnie patrolem sanitarnym pułku i towarzyszył lekarzowi pułku.
 • 2) Odpowiednik rangi wachmistrza w służbie weterynaryjnej.
 • 3) Odpowiednik rangi wachmistrza w służbie uzbrojenia.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.302 s, memory: 16.83